Project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest

Locatie

Zoutkamp

Status

Ontwerpfase

Specialisme

Waterbouw

Het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp (in noord Groningen) is onderdeel van het programma ‘Droge Voeten 2050’. Het bestaande gemaal moet vervangen worden, om ons van droge voeten te voorzien voor nú en in de toekomst. De scope van het project bestaat uit het bouwen van een nieuw gemaal met een pompcapaciteit van 1600 m³ per minuut. Het nieuwe waterwerk zal het bestaande H.D. Louwesgemaal vervangen, en tegelijkertijd wordt de monumentale Hunsingosluis uit 1857 gerenoveerd en uitgebouwd tot een schutsluis, inclusief beweegbare voetgangersbrug. Strukton Civiel coördineert de ontwerpende partijen in het bouwteam en brengt haar uitvoeringskennis in. De samenwerking in het bouwteam verloopt goed.

 

We liggen op schema en hebben veel interne overleggen en tevens contact met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie, want de sluis is een rijksmonument.

Voor duurzaamheid streven we zo veel mogelijk naar een emissieloze bouwplaats.

Het gemaal en de sluis komen langs de N388 nabij de dorpskern van Zoutkamp. Hierdoor moeten we met de uitvoering veel rekening houden met de verkeersveiligheid en de belangen van de omgeving.

>Bart Peters, projectmanager

Wilt u meer weten? Neem contact op met

Oscar Koster

Directeur Waterbouw


+31 6 20211605