Renovatie Prinses Beatrixbrug te Naarden

Opdrachtgeven

Gemeente Gooiste Meren

Land

Nederland

Locatie

Naarden

Status

Bezig

De monumentale Prinses Beatrixbrug bij de Burgemeester M.P. van Wettumweg in Naarden krijgt groot onderhoud. In een bouwteam heeft Strukton met de opdrachtgever, gemeente Gooise Meren, het ontwerp en de maatregelen voorbereid die nodig zijn om het brugdek te vervangen, levensduurverlengende werkzaamheden uit te voeren en er hiermee voor te zorgen dat er geen aslastbeperking meer nodig is.

Een mooie uitdaging bij de renovatie van de Beatrixbrug is het behouden van het monumentale karakter.

De totale projectscope betreft o.a. het vervangen het stalen val, reparatie van het betonwerk, renovatie van het remmingwerk, het verwijderen van de Chroom VI houdende conservering en het aanbrengen van nieuwe conservering. Strukton Civiel kreeg de aanbesteding gegund op basis van kwaliteit op de drie gunningscriteria; samenwerking, risicodossier en duurzaamheid. Het onderhoud gebeurt in 3 fasen en duurt tot juli 2022.

Uitdagingen bij het onderhoud van de brug

Bij de renovatie van de Beatrixbrug moet het monumentale karakter behouden blijven. De grootste uitdaging hierbij is om het beweegbare deel van de brug te vervangen, draaibaar te houden en te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Met een slim ontwerp en de keuze voor het vervangen van het houten brugdek voor een nieuw stalen dek kan aan alle eisen, met veiligheid voorop, worden voldaan.

Werkzaamheden

  • Remming- en geleidewerken renoveren en deels vervangen
  • Herstellen betonwerk van de brug
  • Het brugval (beweegbaar deel van de brug) volledig vervangen
  • Bovenbouw en bedieningshuis herstellen en conserveren
  • Delen van de verharding en beschoeiing herstellen

Update project

Het oude val is op 29 maart verwijderd en het nieuwe val is op 19 april succesvol geplaatst. Een mooie mijlpaal waar we trots op kunnen zijn. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het afmonteren van het nieuwe val, zodat de brug op koningsdag weer beschikbaar is.

In de volgende fase wordt een speciale steigerconstructie opgebouwd en de volledige brug (bovenbouw) ingepakt. Deze steigerconstructie dient voor het verwijderen van de oude Chroom VI houdende conservering en het aanbrengen van de nieuwe conservering.

Meer weten?

John Wolfswinkel

Projectleider


+31 6 51618209