Reconstructie Piet Heinplein – Den Haag

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Land

Nederland

Locatie

Den Haag

Status

Bezig

Het Piet Heinplein wordt opnieuw ingericht in samenwerking met De Vries Werkendam. De overkapping (overkluizing) over de noordelijke Singelgracht verdwijnt, waardoor het water meer ruimte krijgt en het plein aantrekkelijker wordt voor de omgeving. Het project betreft het verwijderen van de huidige overkluizing en delen van de historische kademuur. Twee verkeersbruggen en tussengelegen kademuren zullen worden gebouwd. En zorg dragen voor de nodige tijdelijke verkeersmaatregelen.

We zetten diverse elektrische machines in om emissie te verminderen voor een duurzame toekomst.

Op dit werk wordt door de combinatie diverse elektrische machines ingezet voor het uitvoeren van de civiele werkzaamheden. Zo worden de sleuven gegraven door een elektrische minigraver en wordt materiaal en zand vervoert door een elektrische shovel. Dit alles om emissie te verminderen voor een duurzame toekomst.

Veiligheid bovenaan

Veiligheid staat bovenaan en daarom monitoren we de deformaties, trillingen en het geluid. We  beperken zoveel mogelijk overlast. Het werkgebied is een spreekwoordelijke postzegel, omsloten door belangrijke ontsluitingswegen en karakteristieke panden. Dit vraagt om extra aandacht. Om vragen te ondervangen zetten we dagelijks de ‘buurtconciërge’ in en werken we nauw samen met omwonenden, ondernemers en de gemeente Den Haag.

 

Planning

De uitvoeringswerkzaamheden zijn in februari 2022 gestart en zullen circa 24 maanden in beslag nemen. De herinrichting is over 2 fases verdeeld;

  • In fase 1 wordt de Anna Paulownabrug vervangen en de overkapping van de gracht deels weggehaald.
  • Fase 2 start in oktober 2022: de Elandbrug wordt dan vervangen, het restant van de overkapping wordt verwijderd en het Piet Heinplein heringericht.

Meer weten over dit project

Erik van Koert

Projectmanager


+31 6 53303594

Meer lezen?

Informatie over dit project is ook te vinden op de site van gemeente Den Haag