Bekijk alle projecten

Reconstructie N270 Deurne – Limburgse Grens

Strukton krijgt zo veel mogelijk ruimte om haar expertise te geven in het plan van aanpak

Betere verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg. Met dat doel werken Provincie Noord-Brabant, gemeente Deurne en Strukton aan de reconstructie van de N270 tussen Deurne en de Limburgse grens. Provincie Noord-Brabant heeft ervoor gekozen om dit project als een Best-Value project op de markt te zetten om hiermee de opdrachtnemer, Strukton in dit geval, zo veel mogelijk ruimte voor haar expertise te geven in het plan van aanpak.

Werkzaamheden

De reconstructie bestaat uit de aanleg van parallelwegen en het aansluiten van erfaansluitingen op deze parallelwegen. Op die manier hoeft het verkeer niet meer direct de N270 op te draaien, wat de verkeersveiligheid vergroot. Er worden nieuwe kruispunten met verkeerslichten gerealiseerd om veilig de N270 op en af te rijden. Daarnaast wordt de geluidsoverlast voor omwonenden verminderd door het plaatsen van geluidsschermen. Ook brengen we nieuwe fietspaden aan. Daarbij is er aandacht voor landschappelijke inpassing door onder andere de verbetering van de ecologische verbindingen.

Duurzaamheid en minder hinder

Naast de technische uitvoering van de reconstructie, is er in dit project veel aandacht voor de omgeving. Overlast voorkomen we zo veel mogelijk door omwonenden, weggebruikers en andere stakeholders actief te informeren en betrekken bij het project. Duurzaamheid is een ander belangrijk aandachtspunt binnen het project. We werken met gerecycled asfalt en passen een geoptimaliseerde asfaltconstructie toe. Voor het transport worden hernieuwbare brandstoffen ingezet. Dit vermindert de CO2-footprint van de reconstructie van de N270.

Planning

Begin mei 2023 is besloten dat het project Reconstructie N270 Deurne – Limburgse grens weer kan starten. Vanwege de stikstofproblematiek werd het in februari 2023 door Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant stilgelegd. In opdracht van de provincie heeft Strukton daarop onderzocht welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er geen toename van stikstofneerslag optreedt als gevolg van de werkzaamheden. Dit is gelukt door een combinatie van een grote inzet van elektrische machines, schonere fossiele machines en intern salderen.

Bij dit project was al duidelijk dat er door de reconstructie geen toename van verkeer en daarom ook geen extra stikstofneerslag door het gebruik van de weg zou optreden. De pauzering en de aangepaste fasering leiden tot een uitloop van de planning van 6 maanden. Strukton pakt voor de zomervakantie de draad weer op met verlegging van kabels en leidingen, kappen van bomen, het opsporen van ongesprongen explosieven en het opbouwen van de laadinfrastructuur. Na de bouwvak tot eind 2023 wordt de zuidzijde van de weg aangepakt en worden 3 kruisingen met verkeerslichten aangelegd. In 2024 wordt de noordzijde aangepakt. We verwachten eind juni 2024 de weg weer te heropenen. In het najaar van 2024 zullen we dan nog de bomen herplanten.

 

Meer lezen?

Informatie over dit project is ook te vinden op de site van provincie Noord-Brabant, via N270 Deurne – Limburgse grens – Provincie Noord-Brabant

Nog niet uitgelezen?

Project

Aanleg extra rijstroken A15 Papendrecht – Sliedrecht

Lees meer
Lees meer over Aanleg extra rijstroken A15 Papendrecht – Sliedrecht

Project

Buitenring Parkstad Limburg

Lees meer
Lees meer over Buitenring Parkstad Limburg

Project

De Brug bij Ewijk kan weer 30 jaar vooruit

Lees meer
Lees meer over De Brug bij Ewijk kan weer 30 jaar vooruit
Al onze projecten