Reconstructie N270 Deurne – Limburgse Grens

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant

Land

Nederland

Locatie

Deurne - Limburgse grens

Status

Bezig

Betere verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg. Met dat doel werken Provincie Noord-Brabant, gemeente Deurne en Strukton Civiel de komende twee jaar (2022/2023) aan de reconstructie van de N270 tussen Deurne en de Limburgse grens. Provincie Noord-Brabant heeft ervoor gekozen om dit project als een Best-Value project op de markt te zetten om hiermee de opdrachtnemer, Strukton Civiel in dit geval, zo veel mogelijk ruimte voor haar expertise te geven in het plan van aanpak.

Strukton Civiel krijgt zo veel mogelijk ruimte om haar expertise te geven in het plan van aanpak

Werkzaamheden

De reconstructie bestaat uit de aanleg van parallelwegen en het aansluiten van erfaansluitingen op deze parallelwegen. Op die manier hoeft het verkeer niet meer direct de N270 op te draaien, wat de verkeersveiligheid vergroot. Er worden nieuwe kruispunten met verkeerslichten gerealiseerd om veilig de N270 op en af te rijden. Daarnaast wordt de geluidsoverlast voor omwonenden verminderd door het plaatsen van geluidsschermen. Ook brengen we nieuwe fietspaden aan. Daarbij is er aandacht voor landschappelijke inpassing door onder andere de verbetering van de ecologische verbindingen.

Duurzaamheid en minder hinder
Naast de technische uitvoering van de reconstructie, is er in dit project veel aandacht voor de omgeving. Overlast voorkomen we zo veel mogelijk door omwonenden, weggebruikers en andere stakeholders actief te informeren en betrekken bij het project. Duurzaamheid is een ander belangrijk aandachtspunt binnen het project. We werken met gerecycled asfalt en passen een geoptimaliseerde asfaltconstructie toe. Voor het transport worden hernieuwbare brandstoffen ingezet. Dit vermindert de CO2-footprint van de reconstructie van de N270.

Planning
Vanaf april 2022 werkt Strukton het ontwerp in meer detail uit en stemmen we het project af met de omgeving. De uitvoering van de reconstructie start begin 2023. In het najaar van 2022 wordt er door derden alvast onderhoud uitgevoerd aan de Rotterdam Rijn Pijpleiding, die onder de N270 doorloopt. Door deze werkzaamheden naar voren te halen in de planning, kunnen we de daadwerkelijke reconstructie in 2023 vlotter uitvoeren.

Meer lezen?
Informatie over dit project is ook te vinden op de site van provincie Noord-Brabant, via N270 Deurne – Limburgse grens – Provincie Noord-Brabant