SUREbridge redt betonbruggen van sloop

Opdrachtgever

Gemeente Hardenberg

Land

Nederland

Locatie

Hardenberg

Status

Opgeleverd

Duurzame renovatie met composietpanelen
De meeste betonbruggen in Nederland zijn niet ontworpen voor de huidige verkeersbelasting en het hedendaagse gebruik. Veelal is verbreding of aanpassing nodig, maar sloop en nieuwbouw zijn kostbaar, tijdrovend en onwenselijk. SUREbridge verlengt de levensduur tot 50 jaar en doet dit goedkoper, sneller en duurzamer. FiberCore Europe en Strukton Civiel maken het bestaande kunstwerk hiermee toekomstbestendig.

Innovatief systeemSUREbridge versterkt de brug met composietpanelen die door betonmortel met de bestaande betonconstructie worden verbonden. Cruciaal in het systeem zijn de goede hechting van de composiet met het beton en het luchtvrij injecteren van de mortel. Door het verruwen van beide elementen worden ze schuifvast aan elkaar gelijmd, zodat ze de grotere trekbelasting op de brug als één geheel kunnen opvangen.
De prefab InfraCore® Inside composietpanelen met lichtgewicht schuimkern maakt FiberCore Europe per toepassing op maat. Waar mogelijk produceert de composietspecialist één compleet paneel, maar dit is afhankelijk van de transporteerbaarheid. Het is tevens mogelijk om de brug in delen aan te voeren en ter plaatse op te bouwen.Van lab naar praktijkDe gemeente Hardenberg gaf ruimte aan het eerste pilotproject. Vooronderzoek met boringen en beschouwingen wees uit dat de betonwapening van de brug en de fundering nog in voldoende goede staat waren om voor versterking in aanmerking te komen.
Met SUREbridge is de levensduur van de brug in Hardenberg in slechts enkele weken met zo’n 50 jaar verlengd.
 

Waarde van SUREbridgeDe kracht van SUREbridge is de significante verbetering van het draagvermogen van een brug die daardoor een langere levensduur krijgt, zonder de brug te slopen en te vernieuwen. Dat scheelt zo’n 50 procent in de kosten, is veel duurzamer, verkort de uitvoeringstijd aanzienlijk en beperkt de hinder voor de weggebruikers en de omgeving.
SUREbridge is een interessante duurzame en circulaire oplossing. De bestaande brug wordt grotendeels gehandhaafd, waardoor nauwelijks nieuwe primaire materialen nodig zijn. Bovendien zijn voor de brugrenovatie lichtere kranen en minder transportbewegingen nodig dan bij nieuwbouw het geval zou zijn, waardoor de CO2-emissie veel lager is.
SUREbridge; Pilotproject in Gemeente Hardenberg 
Marktpartijen bieden circulaire oplossing voor versterken verouderde bruggen
 

 

Toekomst
Met het eerste pilotproject heeft SUREbridge zich in de praktijk volledig bewezen, waardoor het vanaf nu een grote bijdrage kan leveren aan de enorme renovatieopgave van kunstwerken in ons land. De versterking met composiet is met name geschikt voor bruggen die vóór 1980 zonder voorspanning zijn gebouwd, en dat geldt voor zo’n 70% van de – grotendeels betonnen – bruggen in ons land. SUREbridge maakt bruggen die het einde van hun levensduur bereiken klaar voor de toekomst.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer maakt?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.