Bekijk alle projecten

Extra rijstroken A15 Papendrecht-Sliedrecht

In de zomer van 2021 verbreedde Strukton Civiel de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost

Betere doorstroming en veiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht: met dat doel werkten we in opdracht van Rijkswaterstaat in de zomer van 2021 aan deze snelweg. Richting Gorinchem is tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost een extra rijstrook met vluchtstrook aangelegd. De spitsstrook is hiermee vervallen. In de richting van Rotterdam, tussen Sliedrecht-West en Papendrecht is een extra rijstrook gekomen in de vorm van een weefvak. Voor die extra rijstroken gebruikten we de ruimte in de middenberm en de buitenbermen tussen de Betuweroute en het geluidscherm.

Voorbereiding

In de zomer van 2020 hebben we achter de vangrail voorbelasting aangebracht. Door dit gewicht van het zand langere tijd hier te laten liggen, hebben we de ondergrond laten inklinken, zodat de weg later niet verzakt. De werkzaamheden in de zomer van 2021 zijn gestart met het uitvoeren van grondwerk en realiseren van funderingswerkzaamheden voor de verbreding in de buitenbermen van de A15. Ook vernieuwen we de openbare verlichting in zijn geheel.

Het asfaltwerk voerden we uit tijdens 4 weekendafsluitingen. Daarbij waren er zo’n 900 transportbewegingen per weekend. Om de hinder te beperken waren de maandenlange voorbereidingen vooral ’s nachts buiten het verkeer om.

Het project in een aantal feiten en cijfers:

• 12,5 km lengte rijbaanbreed asfalt vervangen
• 220.000 m2 nieuw aangebrachte asfaltdeklaag (vergelijkbaar met 35 voetbalvelden)
• 47.000 ton aangebracht asfalt (waarvan in het laatste weekend 15.000 ton asfalt)
• 35.000 ton asfalt gefreesd

• 11 km lengte aan nieuwe fundering
• 22.000 ton funderingsmateriaal
• 55.000 m3 grond verzet langs de A15
• 13.000 m3 zand aangevoerd

• 12 km lengte nieuwe geleiderail
• Meer dan 16 km openbare verlichting
• 50 km lengte aan markeringsstrepen
• 74 nieuwe lusparen
• 6 nieuwe portalen boven de A15

Beelden van de verbreding van de A15

Aandacht voor minder hinder bij asfaltwerkzaamheden

Het asfaltwerk is uitgevoerd in vier weekenden. We namen daarbij grootschalig onderhoud aan de asfaltverharding direct mee om toekomstige hinder te voorkomen. We werkten in dit project bijna alleen in de nachten of weekenden om de kans op files en sluipverkeer door Papendrecht en Sliedrecht zo klein mogelijk te maken. De wegen kregen een stille asfaltdeklaag, waarmee hinder van geluid wordt geminimaliseerd.

Nog niet uitgelezen?

Project

Ooms-voeg bij N206, ir. G. Tjalmaweg, Valkenburg

Lees meer
Lees meer over Ooms-voeg bij N206, ir. G. Tjalmaweg, Valkenburg

Project

Herinrichting N270 Deurne – Limburgse Grens

Lees meer
Lees meer over Herinrichting N270 Deurne – Limburgse Grens

Project

Verbeteren aansluiting A15/N3/N214

Lees meer
Lees meer over Verbeteren aansluiting A15/N3/N214
Al onze projecten