Aanleg drinkwatertransportleiding N9

Opdrachtgever

PWN

Land

Nederland

Locatie

Schoorldam – De Stolpen

Status

Opgeleverd


In Noord-Holland hebben we ruim 13 kilometer transportleiding en 5 kilometer distributieleiding aangelegd met aandacht voor kwaliteit, ecologie, de juiste vergunningen en de omgeving.

Kwaliteit en vergunningen

In opdracht van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland hebben we dit leidingproject Schoorldam – De Stolpen uitgevoerd. Het werk omvatte onder andere het aanleggen van ca. 13,4 km transportleiding (diameter 610 en 710 mm) en ca. 5,5 km distributieleiding (diameters van 50 tot en met 250 mm). Alles onder kwaliteitsborging ISO 9001:20015. Voordat we werkten aan de uitvoering, hebben we gedetailleerde werkplannen opgesteld. Ook hebben we gezorgd voor de WBR (Wet Beheer Rijkswaterstaatwerk) vergunning en alle overige benodigde vergunningen.

Omgevingsmanagement
Tijdens de uitvoering waren wij verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Dit was binnen de omvang van het werk een belangrijke factor om alle werkzaamheden goed af te stemmen met Rijkswaterstaat, de gemeente, landeigenaren en partners. In goede afstemming hebben we ook alle huisaansluitingen overgezet. Voorafgaand aan de uitvoering hebben we een ecologische onderzoek en veldonderzoek Niet Gesprongen Explosieven geïnitieerd.

Meer weten over onze expertise leidingbouw?

Voldoende schoon drinkwater, betrouwbare afvoer van afvalwater, warmtenetten als alternatief voor aardgas en blus- en koelwater voor industriële bedrijven: wij voeren specialistische leidingbouwwerkzaamheden uit voor waterschappen, drinkwaterbedrijven, overheden en in de industrie