Onderdoorgang A2/N2 - Eindhoven Noordwest

Betere bereikbaarheid in Eindhoven Noordwest

In Eindhoven Noordwest wordt flink aan de weg gewerkt voor betere doorstroming en bereikbaarheid van onder andere Brainport Eindhoven en Eindhoven Airport.

Strukton Civiel werkt samen met gemeente Eindhoven aan het aanleggen van de derde fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Deze derde fase bestaat uit een onderdoorgang van een nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2. Deze tunnel voor gemotoriseerd verkeer sluiten we aan op de bestaande rotonde op bedrijventerrein GDC Acht. Zo ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten naar de A58 in Best en is GDC Acht minder afhankelijk van alleen de A2/N2.

*Afbeelding header: Onderdoorgang A2-N2, Dirk Noordhoflaan Eindhoven – impressie NEXT Architects

Een sterke samenwerking met veel aandacht voor de omgeving en de betrokken stakeholders

Samenwerking

Minder hinder

Het bouwteam (de samenwerking van de gemeente Eindhoven en Strukton Civiel) heeft in de bouwteamfase gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitwerken van het ontwerp. Deze fase liep vanaf november 2020 tot medio november 2021. De werkzaamheden buiten zijn gestart in 2022 en zijn uiterlijk in 2023 klaar. In de zomer van 2022 is de onderdoorgang onder de A2/N2 gelegd. Door slim te faseren bleef verkeer in twee richtingen mogelijk op de A2/N2 Randweg Eindhoven tijdens de werkzaamheden. Een van de oplossingen om de hinder zoveel mogelijk te beperken was het vooraf bouwen van de tunneldelen en deze vervolgens in een korte periode tijdens de zomervakantieperiode in te rijden op hun definitieve plek onder de A2/N2.

Aandacht voor de omgeving

Er is in het project veel aandacht voor de omgeving en de vele stakeholders die erbij betrokken zijn. Naast onze opdrachtgever gemeente Eindhoven werken we bijvoorbeeld nauw samen met Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio, de architect van de onderdoorgang en Eindhoven Airport.

Quote icon Als we de samenwerking zo kunnen doorzetten tot de opening, denk ik dat het geslaagd is Quote icon

Hendrik-Jan Vennix, projectleider gem. Eindhoven

Bekijk de video over de samenwerking van het bouwteam

Diverse disciplines en werkzaamheden

In het bouwteam (de samenwerking tussen gemeente Eindhoven en Strukton Civiel) zijn een slimme bouwmethode en een vakkundig verkeersmanagementsysteem bedacht. Een van de oplossingen om de hinder zoveel mogelijk te beperken was het vooraf bouwen van de tunneldelen. We hebben vier betonnen tunnelmoten gebouwd aan weerszijden van de A2/N2 en die in de zomer in twee fasen onder de snelweg ingereden. Zo konden tijdens de werkzaamheden de helft van de 15 rijstroken open blijven voor tweerichtingsverkeer. De gedeeltelijke afsluiting van de A2/N2 duurde slechts drie weken, veel korter dan met andere bouwmethodes het geval zou zijn.

Het project bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden:
• Aanleg kunstwerk onderdoorgang
• Aanleg van een gedeelte van de nieuwe verbindingsweg tussen het bedrijventerrein GDC Acht en de nieuwe infrastructuur
• Verwijderen van de bestaande infrastructuur, die geen functie meer heeft na de aanleg van de nieuwe infrastructuur
• Aanpassen van de loop van watergangen
• Aanbrengen van stuwen met leegloopvoorzieningen
• Aanbrengen van verbindingsleidingen voor de waterberging

Meer informatie over Eindhoven Noordwest en de wegenstructuur in dat gebied, is te vinden op eindhoven.nl/noordwest.

Bouw onderdoorgang A2/N2 - werkzaamheden september t/m december 2022

Hoe bouwen we een tunnel onder de snelweg in Eindhoven Noordwest? In deze nieuwe video zie je de werkzaamheden aan de onderdoorgang onder de A2/N2 van afgelopen september tot en met december. We hebben gewerkt aan de afbouw van de tunnel, de aanleg van de toeritten en de pompkelder, die de weg door de tunnel uiteindelijk droog moet houden bij neerslag.

Bouw onderdoorgang A2/N2 - werkzaamheden januari t/m augustus 2022

Hoe bouwen we een tunnel onder de snelweg in Eindhoven Noordwest? Kijk mee in deze video voor het volledige bouwproces van januari tot en met augustus 2022. Voor minder hinder hebben we de betonnen tunnelmoten vooraf gebouwd naast de Randweg. Tussen 28 juli en 22 augustus 2022 zijn deze tunneldelen op hun definitieve plek onder de weg gereden. Om dat te kunnen doen, is er in de maanden daarvoor veel werk uitgevoerd. Je ziet het in deze video.

Eind augustus 2022 lagen alle tunneldelen op hun definitieve plek en reed het verkeer weer ongehinderd over de A2/N2 erboven

Hoe leg je een tunnel onder de weg? (Inrijden tunneldelen oostkant)

De nieuwe onderdoorgang ligt onder de A2/N2 in Eindhoven. Hoe we dat hebben gedaan? Kijk mee in deze video naar de tweede fase van het inrijden van de tunneldelen, aan de oostkant. In deze video zie je hoe de laatste twee tunneldelen op hun positie zijn gereden, de grond eromheen daarna is aangevuld en ten slotte de A2/N2 erboven weer is hersteld. Tijdens de werkzaamheden bleef de helft van de 15 rijstroken van de A2/N2 open voor tweerichtingsverkeer. De situatie op de weg is nu weer als voor de werkzaamheden en verkeer ervaart geen hinder meer.

Hoe leg je een tunnel onder de weg? (Inrijden eerste tunneldelen westkant)

De eerste tunneldelen van de nieuwe onderdoorgang liggen onder de A2/N2. Voor minder hinder hebben we vooraf vier betonnen tunnelmoten gebouwd naast de Randweg. In deze video zie je hoe de eerste twee tunneldelen op hun positie worden gereden. Een deel van het asfalt van de A2/N2 is weggefreesd om daarna de plek van de tunnel en de toerit verder uit te kunnen graven. De betonnen tunneldelen zijn opgepakt met SPMT’s en via de toeritten onder de weg gereden.

Hoe bouwen we de onderdoorgang?

In deze video zie je hoe het beton gestort is voor de bouw van een van de tunneldelen en hoe het ontkisten er daarna uitziet. In totaal wordt er 1.600 ton wapening en 7800 m3 beton toegepast bij de bouw de ruim 100 meter lange tunnel. Partner Martens en Van Oord verzorgt het grootschalige grondwerk dat nodig is voor de tunnel en de verdiepte toeritten naar de onderdoorgang aan beide kanten. In de zomervakantie worden de tunneldelen opgepakt en via de toerit onder de A2 en N2 gereden.

Hoe bouwen we de onderdoorgang? (video 3)

In deze derde video zie je hoe we in april en mei de bekisting hebben opgebouwd en het wapeningsstaal hebben aangebracht om daarna het beton van de wanden en het dak te kunnen storten. In totaal wordt er 1.600 ton wapening en 7800 m3 beton toegepast bij de bouw de ruim 100 meter lange tunnel.

Hoe bouwen we de onderdoorgang? (video 2)

In deze tweede video zie je hoe we de aanleg van de verdiepte toeritten naar de onderdoorgang hebben voorbereid. Om deze te kunnen uitgraven zonder dat de naastliggende grond verzakt, hebben we 20 meter lange damwandschermen aangebracht in de bodem. Ook zijn trekankers aangebracht in de toeritten. Deze zorgen dat de open tunnelmoten van de toeritten op hun plaats blijven, terwijl het grondwater opwaartse druk geeft in de bodem eronder.

Hoe bouwen we de onderdoorgang? (video 1)

In deze eerste video zie je hoe we afgelopen januari/februari zijn begonnen met het inrichten van de werkterreinen naast de A2/N2 en het maken van werkvloeren. Voor de poeren storten we beton met wapeningsstaal. Daarna starten we met de voorbereiding voor de bouw van de wanden van de tunnel. Ook hier wordt eerst vakkundig de stalen wapening aangebracht en daarna beton gestort.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer 'maakt'?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.

Ontdek onze projecten

Wat maak jij morgen?

Wij geloven in de kracht van samenwerking. Als partner van onze klanten bij infrastructurele projecten zoeken we met elkaar naar de beste aanpak, ongeacht de omvang. Wil jij meer weten over werken in de wereld van Strukton?

Kijk snel op werkenbijstrukton.nl