Bekijk alle projecten

Onderdoorgang A2/N2 - Eindhoven Noordwest

*Afbeelding header: Onderdoorgang A2-N2, Dirk Noordhoflaan Eindhoven – impressie NEXT Architects

Betere bereikbaarheid in Eindhoven Noordwest

In Eindhoven Noordwest wordt flink aan de weg gewerkt voor betere doorstroming en bereikbaarheid van onder andere Brainport Eindhoven en Eindhoven Airport.

Een sterke samenwerking met veel aandacht voor de omgeving en de betrokken stakeholders

Strukton Civiel werkt samen met gemeente Eindhoven aan het aanleggen van de derde fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Deze derde fase bestaat uit een onderdoorgang van een nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2. Deze tunnel voor gemotoriseerd verkeer sluiten we aan op de bestaande rotonde op bedrijventerrein GDC Acht. Zo ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten naar de A58 in Best en is GDC Acht minder afhankelijk van alleen de A2/N2.

Minder hinder

Het bouwteam (de samenwerking van de gemeente Eindhoven en Strukton Civiel) heeft in de bouwteamfase gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitwerken van het ontwerp. Deze fase liep vanaf november 2020 tot medio november 2021. De werkzaamheden buiten zijn gestart in 2022 en zijn uiterlijk in 2023 klaar. In de zomer van 2022 is de onderdoorgang onder de A2/N2 gelegd. Door slim te faseren bleef verkeer in twee richtingen mogelijk op de A2/N2 Randweg Eindhoven tijdens de werkzaamheden. Een van de oplossingen om de hinder zoveel mogelijk te beperken was het vooraf bouwen van de tunneldelen en deze vervolgens in een korte periode tijdens de zomervakantieperiode in te rijden op hun definitieve plek onder de A2/N2.

Aandacht voor de omgeving

Er is in het project veel aandacht voor de omgeving en de vele stakeholders die erbij betrokken zijn. Naast onze opdrachtgever gemeente Eindhoven werken we bijvoorbeeld nauw samen met Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio, de architect van de onderdoorgang en Eindhoven Airport.

Quote icon Als we de samenwerking zo kunnen doorzetten tot de opening, denk ik dat het geslaagd is Quote icon

Hendrik-Jan Vennix, projectleider gem. Eindhoven

Bekijk de video over de samenwerking van het bouwteam

Diverse disciplines en werkzaamheden

In het bouwteam (de samenwerking tussen gemeente Eindhoven en Strukton Civiel) zijn een slimme bouwmethode en een vakkundig verkeersmanagementsysteem bedacht. Een van de oplossingen om de hinder zoveel mogelijk te beperken was het vooraf bouwen van de tunneldelen. We hebben vier betonnen tunnelmoten gebouwd aan weerszijden van de A2/N2 en die in de zomer in twee fasen onder de snelweg ingereden. Zo konden tijdens de werkzaamheden de helft van de 15 rijstroken open blijven voor tweerichtingsverkeer. De gedeeltelijke afsluiting van de A2/N2 duurde slechts drie weken, veel korter dan met andere bouwmethodes het geval zou zijn.

Het project bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden:
• Aanleg kunstwerk onderdoorgang
• Aanleg van een gedeelte van de nieuwe verbindingsweg tussen het bedrijventerrein GDC Acht en de nieuwe infrastructuur
• Verwijderen van de bestaande infrastructuur, die geen functie meer heeft na de aanleg van de nieuwe infrastructuur
• Aanpassen van de loop van watergangen
• Aanbrengen van stuwen met leegloopvoorzieningen
• Aanbrengen van verbindingsleidingen voor de waterberging

Meer informatie over Eindhoven Noordwest en de wegenstructuur in dat gebied, is te vinden op eindhoven.nl/noordwest.

Bouw onderdoorgang A2/N2 - werkzaamheden september t/m december 2022

Bouw onderdoorgang A2/N2 - werkzaamheden januari t/m augustus 2022

Hoe leg je een tunnel onder de weg? (Inrijden tunneldelen oostkant)

Hoe leg je een tunnel onder de weg? (Inrijden eerste tunneldelen westkant)

Hoe bouwen we de onderdoorgang?

Hoe bouwen we de onderdoorgang? (video 3)

Hoe bouwen we de onderdoorgang? (video 2)

Hoe bouwen we de onderdoorgang? (video 1)

Meer lezen?

Project

Aanleg extra rijstroken A15 Papendrecht – Sliedrecht

Lees meer
Lees meer over Aanleg extra rijstroken A15 Papendrecht – Sliedrecht

Project

Verbeteren aansluiting A15/N3/N214

Lees meer
Lees meer over Verbeteren aansluiting A15/N3/N214

Project

Klapbrug Bedum en omliggend wegenwerk

Lees meer
Lees meer over Klapbrug Bedum en omliggend wegenwerk
Al onze projecten