Nieuwe waterleidingen Rotterdam Europoort

Opdrachtgever

Evides

Land

Nederland

Locatie

Rotterdam Europoort

Status

Opgeleverd

Nieuwe waterleidingen bij industrie Rotterdam Europoort
In de complexe industriële omgeving van Rotterdam Europoort hebben wij nieuwe demi- en drinkwaterleidingen aangelegd. Met oog voor alle bestaande ondergrondse (industriële) infrastructuur, hygiëne en kwaliteitseisen vervingen we ruim 10 kilometer bestaand waterleidingnet.

Complexe omgeving

In opdracht van Evides hebben we naar volle tevredenheid 10,3 km deminet vervangen (diameters 400 en 450 mm). Dit deden we binnen afgesproken planning en budget en conform alle gestelde (kwaliteits)eisen en hygiënevoorschriften.
De bestaande ondergrondse infrastructuur in het gebied, met onder andere leidingen van NGU, Shell, BP, DPO en 150 kV net van TenneT, bleef in bedrijf tijdens onze werkzaamheden. Om alle processen door te laten gaan tijdens de uitvoering, hebben we diverse complexe grondkerende constructies en beschermingsconstructies gerealiseerd. Zo bleven alle transportleidingen in stand en in gebruik. Tijdens ons werk lag de verantwoordelijkheid van de vergunningen, meldingen en toestemming van de diverse beheerders bij ons, waaronder het omgevingsmanagement met de ondergrondse stakeholders in het gebied.

Highlights
Highlights van het project waren onder andere:
– de engineering van ca. 1,8 km nieuw tracé drink- en demiwaterleiding
-13 klantaansluitingen
– engineering en realisatie van 5 open frontboringen
– het realiseren van diverse onderlangse leidingstrookkruisingen binnen de leidingstroken van Rotterdam waarin onder andere leidingen liggen van NGU, Shell, BP, DPO en 150 kV net van TenneT.

Meer weten over onze expertise leidingbouw?

Voldoende schoon drinkwater, betrouwbare afvoer van afvalwater, warmtenetten als alternatief voor aardgas en blus- en koelwater voor industriële bedrijven: wij voeren specialistische leidingbouwwerkzaamheden uit voor waterschappen, drinkwaterbedrijven, overheden en in de industrie