Sluis 0 in Den Bosch: aangename en groene plek

Opdrachtgever

Gemeente 's-Hertogenbosch

Land

Nederland

Locatie

's-Hertogenbosch

Status

Bezig

Sluis 0 in Den Bosch: aangename en groene plek
Toerisme, recreatie en vooral duurzaamheid spelen een belangrijke rol bij de herinrichting van Sluis 0 in Den Bosch. De bestaande sluis aan de noordkant van het stadscentrum is aan het einde van haar levensduur gekomen en toe aan vervanging. Reden voor de gemeente ’s-Hertogenbosch om, naast het vervangen van de sluis, ook de plek eromheen te veranderen in een aangename en groene plek om op of aan het water te verblijven. Strukton Civiel Zuid is in combinatie met Van den Herik begin dit jaar onderdeel geworden van het bouwteam met gemeente ’s-Hertogenbosch, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. Samen verdiepen we ons in de beste techniek en manieren voor de uitvoering bij het bouwen van de sluis.

Sluis 0: een aangename en groene plek om op of aan het water te verblijven

3D impressie Sluis 0 - 2019

Toerisme, recreatie en duurzaamheid

De huidige sluis wordt kleiner met een smallere doorvaart. Kleinere boten kunnen weer via de sluis door het centrum van Den Bosch varen. Dit geeft een toeristische impuls aan de pleziervaart. De vrijgekomen ruimte naast de nieuwe, smallere sluis verandert in een park: een aangename en groene plek om op of aan het water te verblijven. Zo wordt het gebied veel groener dan de huidige betonnen bak met water, omringd door een stalen hek. Die ontwikkeling is niet alleen goed voor recreatie en toerisme. Het extra groen draagt ook bij aan het vasthouden van water en vermindert hittestress in de stad. Duurzame keuzes dus. 
Spuikanalen voor waterafvoer
Waterschap Aa en Maas plaatst als extra bescherming tegen het veranderende klimaat spuikanalen onder het park. Deze grote buizen voeren overtollig water, zoals na hevige regenval, af naar de Maas. Eén van onze belangrijkste opgaven is het aanleggen van deze spuikanalen. In het bouwteam onderzoeken we onder andere hoe we de spuikanalen het beste kunnen bouwen en kijken we hoe we de damwanden voor de nieuwe sluis het beste in de grond kunnen aanbrengen. Dat willen we met zo min mogelijk trillingen doen voor de huizen in de omgeving. De sluis ligt midden in een binnenstedelijk gebied, dus aandacht voor de omgeving is sowieso een belangrijk punt.

Duurzaam Den BoschNaast de nieuwe sluis en het aangrenzende groene gebied hoort ook de herinrichting van een aantal wegen en de renovatie van twee bruggen bij dit project. De herinrichting van Sluis 0 draagt bij aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch. Ook in de uitvoering is daar aandacht voor. Zo zullen we bouwmaterialen deels per schip aanvoeren. Dat scheelt overlast van milieubelastende vrachtwagens door de stad.
Planning
Tot en met september 2021 werken we het plan voor de herinrichting verder uit met het bouwteam. Dit najaar starten de werkzaamheden buiten, om van Sluis 0 een aangename, groene plek te maken. Naar verwachting duurt het werk ongeveer zo’n 1,5 jaar.


De 3D afbeeldingen op deze pagina geven een impressie van het project. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer 'maakt'?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.