Bekijk alle projecten

Nieuwe rotonde N733 in gemeente Enschede

Veilige en overzichtelijke situatie na omvormen kruising N733

In de gemeente Enschede, tussen Oldenzaal en Lonneker, was de kruising ter hoogte van de Oude Deventerweg en Landweerweg op de N733 erg druk en onoverzichtelijk. Daar is nu verandering in gekomen door het omvormen van de kruising naar een rotonde met vrij liggende fietspaden. Ten opzichte van de oude situatie wordt de nieuwe rotonde zo’n 60 meter richting het noorden gerealiseerd.

Provinciale weg N733 bleef tijdens de uitvoering bereikbaar

Werkzaamheden

Om tot een veilige en overzichtelijke situatie te komen, worden de Oude Deventerweg en Landweerweg verlegd. De nieuwe rotonde bestaat nu, naar wens van de provincie Overijssel, uit gewapend beton.
Een gewapend beton rotonde heeft als voordeel dat er minder voegen worden gebruikt, waardoor er minder onderhoud nodig is.
Daarnaast is een gewapend beton rotonde zeer goed bestand tegen hoge verkeersintensiteiten en zwaar verkeer en heeft het een lange levensduur.

We zijn aan de slag gegaan met het opbreken van de bestaande verhardingen, is een nieuwe bushalte gerealiseerd, hebben we bermsloten en duikers gegraven en verlegd, is openbare verlichting verwijderd en opnieuw aangebracht, en zijn natuurlijk alle overige bijkomende werkzaamheden uitgevoerd.
Tijdens de uitvoering bleef de N733 bereikbaar. Dit is mogelijk door het plaatsen van een bypass voor het verkeer.

Rekening houden met directe omgeving

Tijdens de werkzaamheden is veel rekening gehouden met de omgeving. Zo bevinden zich in dit gebied beschermde diersoorten zoals de grote bosmuis en de kamsalamander. Hiervoor zijn stukken van het gebied afgezet en voorzien van natuurlijke materialen, zodat de dieren hier hun nieuwe habitat kunnen maken. Waar we ook rekening mee hebben gehouden, zijn de archeologische en saneerwerkzaamheden die in dit gebied dienden te worden gedaan.

In dit project werken we bij Strukton Civiel Noord & Oost nauw samen met Poppink, Kruse Sanering, Co Hartog Openbare verlichting en H&S transport.

Nog niet uitgelezen?

Project

Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Centrum Zevenbergen

Lees meer
Lees meer over Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Centrum Zevenbergen

Project

Buitenring Parkstad Limburg

Lees meer
Lees meer over Buitenring Parkstad Limburg

Project

Zuidelijke rondweg Breda

Lees meer
Lees meer over Zuidelijke rondweg Breda
Al onze projecten