Bodemonderzoek voor verkeersinformatieborden

Opdrachtgever

Van Rens Mobiliteit

Land

Nederland

Locatie

Amsterdam

Status

Opgeleverd

Bepalen van de bodemkwaliteit op 111 locaties in het centrum van Amsterdam
Voor de plaatsing van bewegwijzeringsborden in het centrum van Amsterdam is op 111 locaties vooraf de bodemkwaliteit bepaald. Het onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de Arbo- en milieutechnische maatregelen voor het plaatsen van de verkeersinformatieborden. Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN5725 en de Amsterdamse richtlijn Verkennend Onderzoek.

De verkeersinformatieborden zijn geplaatst conform protocol 7004 met de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

Bodemonderzoek voor het plaatsen van bewegwijzeringsborden

Werkzaamheden

Op elf locaties is vastgesteld dat voor de plaatsing van de borden aanvullende Arbo- en milieutechnische maatregelen noodzakelijk waren, als gevolg van diverse aangetroffen verontreinigingen in de bodem. Deze verkeersinformatieborden zijn onder begeleiding van Strukton Milieutechniek conform protocol 7004 met de bijbehorende veiligheidsmaatregelen geplaatst.

In samenwerking met ons zusterbedrijf Van Rens Mobiliteit zijn de grondroerende werkzaamheden voor het plaatsen van de bewegwijzeringsborden conform de richtlijn CROW, publicatie 400 ´Werken in en met verontreinigde bodem´, veilig, zorgvuldig en risicogestuurd uitgevoerd.

Samen Sterk!
De CROW publicatie 400 stelt eisen aan de vereiste onderzoeksinspanning om de risico’s en maatregelen te bepalen voor verantwoord grondverzet. De publicatie borgt zowel de Arbo technische eisen op grond van het Arbo Omstandighedenbesluit, als de milieutechnische eisen uit de Wet Bodembescherming bij het werken met verontreinigde grond.

Om de overlast naar de omgeving te beperken en de werkzaamheden veilig uit te voeren is een groot deel van het onderzoek en de plaatsing van de borden in de nacht uitgevoerd.

Strukton Milieutechniek is specialist op het gebied van bodemonderzoek, -advies en -sanering en ons zusterbedrijf Van Rens Mobiliteit is gespecialiseerd in het ontwerp en realisatie van bewegwijzeringen. We hebben als Strukton onze disciplines kunnen verenigen tot een succesvol veilig en verantwoord project. Een van de voorbeelden die de Strukton slogan ‘Samen Sterk!’ bekrachtigd.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer 'maakt'?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.