Beheersmaatregel EMK terrein Krimpen aan de IJssel

Opdrachtgever

DCMR

Land

Nederland

Locatie

Krimpen aan de IJssel

Status

Opgeleverd

Bodemsanering van één van de ernstigst verontreinigde terreinen van Nederland
De locatie betreft één van de ernstigst verontreinigde terreinen van Nederland. In de “Kleine Gifatlas van Nederland” (Vrij Nederland, 19 maart 1983) staat de locatie op nummer 1 in de “gif-top-dertig”. Eind jaren 80 van de vorige eeuw is de locatie gesaneerd, waarbij de verontreiniging is geïsoleerd door het aanbrengen van een damwand en een afdeklaag. De historie en sanering van de locatie is ook uitgebreid beschreven in het boekje “De Grote Schoonmaak” (Provincie Zuidholland, januari 1991). Om verdere verspreiding van verontreiniging via het grondwater tegen te gaan is bovendien een grondwaterbeheersings- en –zuiveringsstysteem geplaatst. Strukton Milieutechniek heeft de laatste jaren de beheersing en zuivering van het grondwater verzorgd, inclusief diverse bijkomende werkzaamheden zoals onderhoud en beheer van het gehele terrein en controle van de damwanden.

Door het beheer van de buitenruimte op de locatie, is het terrein in goede staat gehouden.

Werkzaamheden

Door actieve onttrekking, reiniging en lozing van grondwater op de locatie is de grondwaterstand binnen de damwandkuip lager gehouden dan erbuiten, zodat de verontreinigingen, inclusief zak- en drijflagen zich niet hebben verspreid naar de omgeving, waaronder het aanliggende oppervlaktewater (Sliksloot en Hollandse IJssel). Daarnaast is door het beheer van de buitenruimte op de locatie, het terrein (verharding, damwanden, groen, hekwerk, riolering, etc.) in goede staat gehouden.

Extra maatregelen
Door de cocktail aan verontreinigingen op de locatie vonden er chemische en biologische reacties in de bodem en de zuivering plaats. In verband hiermee zijn bij de onttrekking en zuivering extra maatregelen genomen t.a.v. zuiveringsproces en veiligheid, zoals Atex zoneringen en continue luchtkwaliteitsmetingen (e-nose). Daarnaast is in verband met wijzigingen in grondwaterstanden binnen en buiten de damwandkuip, diverse keren het onttrekkingsdebiet aangepast teneinde de grondwaterstand binnen de damwandkuip lager te houden dan buiten de damwandkuip.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer 'maakt'?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.