Realisatie van grondwerk, infra en bodemsanering

Opdrachtgever

Strukton Worksphere

Land

Nederland

Locatie

Leidschendam

Status

Opgeleverd

Werkzaamheden voor sloop en ver- en nieuwbouw voor extra onderhoud aan treinen
Het Project “Nieuwbouw Onderhoudsbedrijf Leidschendam” omvat op hoofdlijnen de werkzaamheden voor de sloop en ver- en nieuwbouw van het NedTrain Onderhoudsbedrijf te Leidschendam. Met deze aanpassingen kan NedTrain in Leidschendam het onderhoud voor nieuwe en extra treinen doen.

De werkzaamheden voor Strukton Milieutechniek bestonden uit de sanering van de sterk verontreinigde grond met zware metalen, PAK, minerale olie en asbest. En het grondwerk ten behoeve van de bouwkuip, de aanleg van vuilwater- en hemelwaterafvoer, olieafscheider en verhardingen inclusief de bijbehorende werkzaamheden zoals ontwerp, vergunningen en bemaling.

De bouwwerkzaamheden voor de ver- en nieuwbouw van de onderhoudsloods NedTrain konden binnen de gestelde termijnen gerealiseerd worden.

Bodemsanering Leidschendam

Werkzaamheden

De bodemsanering is veilig en volgens de vigerende wet- en regelgeving uitgevoerd. Mede door de bijdrage van Strukton Milieutechniek zijn de bouwwerkzaamheden voor de ver- en nieuwbouw van de onderhoudsloods voor NedTrain binnen de gestelde termijnen gerealiseerd en kan NedTrain hier het onderhoud aan haar materieel uitvoeren.

Uitvoering terwijl de locatie nog in gebruik was
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op het emplacement NedTrain Leidschendam, terwijl een deel van de locatie nog in gebruik was. De bouwkuip is gefaseerd ontgraven terwijl de damwand werd aangebracht en de kelders en vloer al deels werden gestort. De grondwaterstandverlaging voor de bouwkuip is online gemonitord. In verband met de slechte bereikbaarheid van de locatie was er veel afstemming nodig ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden. Strukton Milieutechniek heeft voor de door haar uitgevoerde werkzaamheden de meldingen en vergunningen verzorgd, maar ook het ontwerp en de as build tekeningen opgesteld.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer 'maakt'?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.