Aanbrengen van een hydrantenleiding en hydranten

Opdrachtgever

SABIC Innovative Plastics B.V.

Land

Nederland

Locatie

Bergen op Zoom

Status

Opgeleverd

Bij de revisie van het systeem is 225 meter bestaande hydrantenleiding vervangen
Op het terrein van SABIC Innovative Plastics B.V. vindt, in onderdelen, een volledige revisie van het hydrantensysteem plaats. Het bestaande hydrantensysteem is de afgelopen decennia gefaseerd aangelegd en uitgebreid waarbij diverse materiaalsoorten zoals GRE (glassfiber reinforced epoxy) en (wel en niet gecementeerd) gietijzer zijn toegepast. Door de leeftijd (ca. 40 jaar) van het systeem zijn boutverbindingen en flenzen aangetast en zijn onderdelen aan vervanging toe.

Door het juist afstemmen van de werkzaamheden met de opdrachtgever is de continuïteit van de activiteiten van Sabic gewaarborgd.

Revisie hydrantensysteem SABIC

Werkzaamheden

Bij de revisie van het systeem zijn in het project de bestaande hydrantenleiding (225 meter), inclusief 14 hydranten met voorafsluiters, waarvan 2 op de leiding en 12 elders op het terrein, vervangen. Bij enkele van deze locaties zijn de aftakkingen op de hoofdleiding in verband met lekkage eveneens vervangen. De leidingen zijn voorzien van diverse sectionele schuifafsluiters. De oude gietijzeren leiding is vervangen door een GRE-leiding, voorzien van trekvaste verbindingen.

De hydrantenleiding is over een lengte van 225 meter vervangen door een GRE-leiding, incl. 14 hydranten. Het voordeel van GRE-leiding is dat deze in hoge mate chemisch resistent is. Na de revisie voldoet het systeem weer aan de huidige eisen en normen (o.a. van de verzekeringsmaatschappij) en kan het doeltreffend worden ingezet bij eventuele calamiteiten op het terrein.

Maatregelen
In verband met de veiligheid zijn onder andere de volgende maatregelen genomen: diverse werkvergunningen, verkeersmaatregelen, grondkerende voorzieningen en mangat- en heet-werkwacht. Om schade aan kabels en leidingen te voorkomen zijn o.a. de volgende maatregelen genomen: KLIC-melding, proefsleuven, handmatig en gefaseerd ontgraven en aanvullen en kabels en leidingen tijdelijk buiten gebruik stellen en ondersteunen. Op een aantal plaatsen was mogelijk sprake van asbest; hier is een inventarisatie uitgevoerd, maar geen asbest aangetroffen. Om in den droge te kunnen werken is een bemaling toegepast. Door het aanbrengen van by-passes en tijdelijke aansluitingen is de beschikbaarheid van het bluswatersysteem geborgd. De werkzaamheden zijn afgestemd en gepland in overleg met Sabic, zodat de continuïteit van de activiteiten van Sabic gewaarborgd was.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer 'maakt'?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.