Bekijk alle projecten

Haven en Markt Zevenbergen

Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt centrum Zevenbergen

In Zevenbergen komt het water terug in de haven. Strukton Civiel Zuid werkt hier in opdracht van de gemeente Moerdijk in combinatie met Van den Herik aan de heropening van rivier De Roode Vaart en de herinrichting van de Markt. Een project met een impuls voor het centrum van Zevenbergen, het toerisme in de regio én de zoetwatervoorziening in West-Brabant en Zeeland.

De haven gaat er prachtig uitzien en er komt fris water te stromen. Over de haven bouwen we in totaal vijf bruggen: één geschikt voor auto’s, twee voor fietsers en voetgangers en twee wandelbruggetjes. Verder komen er twee trappartijen –bij de Markt en het Haveneind–, twee aanlegsteigers voor kleine bootjes, een wandelpromenade, bomen, meerdere terrassen en blijven er parkeerplekken langs het water.

Grote bouwwerkzaamheden midden in een stedelijke omgeving

Vlak bij de haven is de Markt heringericht met nieuwe bestrating, bomen en ruimte voor terrassen en evenementen. Ook moderniseren we het riool in het centrum naar een gescheiden stelsel.

Duurzaamheid en hergebruik van materialen

In Zevenbergen hebben we de aanpak duurzaam GWW toegepast, een werkwijze om duurzaamheid integraal onderdeel te maken van grond-, water- en wegenbouwprojecten. Het projectplan voldoet aan de CO2-prestatieladder, trede 5. Strukton staat sinds 2010 op het hoogste niveau van dit instrument om CO2-uitstoot structureel te reduceren. Ook hergebruik van materialen heeft onze aandacht. Puin breken we op locatie en hergebruiken we op het werk. Dat doen we ook met vrijkomende grond. Zo hebben we minder nieuwe grondstoffen en transport nodig.

Project in cijfers

  • De haven is 576,5 meter lang
  • Op het breedste deel is de haven 14,8 meter breed, op het smalste deel 9 meter
  • De haven wordt 2,25 meter diep
  • We plaatsen ongeveer 850 damwandplanken
  • We graven ongeveer 34.560 m3 grond weg
  • Er zijn 1.540.500 stenen nodig voor de herinrichting van de kades en de Markt

Fris zoetwater

Naast de aantrekkingskracht van het centrum verbetert het heropenen van de Roode Vaart de zoetwatervoorziening voor de regio. Stromend water gaat het verzilten tegen van de landbouwgebieden en de Zeeuwse meren. Door het water in de haven terug te brengen, komt het zoetwater in beweging. Aan het haveneind gaat het water ondergronds verder via een brede duiker. Gemeente Moerdijk is onze opdrachtgever voor de herinrichting van de Markt, de haven en het rioolwerk. De terugkeer van het water wordt financieel mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het waterschap Brabantse Delta.

Aandacht voor de omgevingBijzonder is het werken met groot bouwmaterieel midden in een stedelijke omgeving. Hier passen we de bouwmethodiek op aan en we zorgen steeds voor een technische oplossing op maat. Zo is het uitgangspunt dat we damwanden de grond in drukken in plaats van trillen. In plaats van te heien, werken we met schroefinjectiepalen. En om de overlast te beperken hebben we niet aan het riool gewerkt tijdens het terrasseizoen. Tijdens ons werk houden we het centrum zo veel mogelijk bereikbaar en beschikbaar. Verder zorgen we voor goede communicatie met bewoners en ondernemers. Het project is te volgen via de BouwApp, de omgevingsmanager is goed bereikbaar en actief in het informeren van omwonenden en bedrijven in de omgeving, we zijn in gesprek met een actieve klankbordgroep en onze havenmeester loopt als eerste aanspreekpunt buiten om snel op vragen in te spelen.

 

Veiligheid

Veiligheid is onderdeel van ons dagelijks werk en in een druk centrum absoluut onmisbaar. Werken op een bouwplaats brengt risico’s met zich mee. Daarom heeft veilig en gezond werken bij ons topprioriteit. In Zevenbergen krijgt ons werk veel aandacht van omwonenden en passerend ‘publiek’. Natuurlijk zijn we trots op ons werk en laten we het graag zien, maar wel op veilige afstand. Hier houden we dan ook rekening mee met extra veiligheidsmaatregelen.

Samenwerking

In Zevenbergen werken we intensief samen met onze opdrachtgever gemeente Moerdijk. Een oude kademuur binnen het project vroeg om een speciale technische oplossing. Hier hebben we in bouwteamverband een afwijkende nieuwe kadeconstructie voor bedacht. Daarnaast hebben we met de gemeente een deelalliantie op het gebied van risico’s. Voor specialistische onderdelen van het project leggen we verbinding met andere samenwerkingspartners, zoals Van Rens Mobiliteit voor verkeersmaatregelen, Antea voor archeologie, Tubex voor de fundatie en Strukton Milieutechniek voor advies over en uitvoering van milieuwetgeving en bijvoorbeeld begeleiding van een grondsanering.

Meer lezen?

Project

Nieuw viaduct bedrijventerrein 7poort Zevenaar

Lees meer
Lees meer over Nieuw viaduct bedrijventerrein 7poort Zevenaar

Project

Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek in Bergambacht

Lees meer
Lees meer over Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek in Bergambacht
Al onze projecten