Met verschillende partijen bouwen in Zeewolde

Opdrachtgever

Gemeente Zeewolde

Land

Nederland

Locatie

Zeewolde

Status

Bezig

Een compact project dat alle facetten van civiele bouw bevat
Woongebied het Havenkwartier wordt een van de nieuwe woonwijken met een haven en woningen op dijkniveau. Strukton Civiel zorgt samen met haar partners voor het ophogen van de bouwlocatie, een nieuwe vaarroute met een schutsluis en keersluis en de wegeninfrastructuur.

Een succesvolle samenwerking; meer kwaliteit dankzij kennisgroei

Optimale total cost of ownership

Strukton Civiel Noord & Oost is hoofdaannemer van dit project en verantwoordelijk voor het totale projectmanagement, het betonwerk en de wegenaanleg. Strukton Systems verzorgt de elektrotechnische besturingsinstallatie van de sluizen en bruggen. Heuvelman-Ibis doet het grondwerk en zware damwanden, Van Heteren Weg- en Waterbouw legt de vaarroute aan. Machinefabriek Rusthoven is verantwoordelijk voor de beweegbare stalen bruggen, houten sluisdeuren, bewegingswerken en bijkomende onderdelen. 

De soepele samenwerking, in de tenderfase, ontwerpfase en realisatie fase, onderling en met de opdrachtgever zorgt voor effectief én plezierig werk. Dit project is een uniek voorbeeld dat samenwerken succesvol kan zijn door op gelijkwaardig niveau de projectdoelen te bereiken. Onder het mom van twee weten nu eenmaal meer dan één en door strategisch samen te werken hebben we onze opdrachtgever meer expertise kunnen bieden dan alleen onze eigen kennis en vaardigheden. We hebben met onze partners de krachten gebundeld en daarmee voldaan aan een duurzaam, onderhoudsarm en toekomstbestendig systeem met een optimale total cost of ownership.

Van binnendijks aanleggen naar buitendijks resultaat
De nieuwe dijk, sluizen, bruggen en vaarroute worden allemaal binnendijks, op het droge, aangelegd. Als alles klaar is, wordt de oude dijk opengebroken en kan het water naar binnen stromen. Het resultaat: een woonwijk in de stijl van een oud Zuiderzeestadje rondom de schutsluis, met huizen aan het water. De bewoners varen straks met hun bootje zo het Wolderwijd op.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer 'maakt'?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.