Bekijk alle artikelen

Startsein aanleg persleidingen afvalwater Westerkwartier

Met de symbolische overdracht van de sleutel is vandaag bij Marum het officiële startsein gegeven voor de aanleg van in totaal 20 kilometer lange persleidingen voor transport van afvalwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe rioolwaterzuivering in Gaarkeuken. Ook wordt gelijktijdig een evenwijdig lopende leiding op het traject van Marum naar Gaarkeuken aangelegd voor vervoer van gezuiverd restwater van de kaasproductie FrieslandCampina in Marum naar het van Starkenborghkanaal.

Strukton Wegen & Beton ontving de sleutel voor de uitvoer van het project uit handen van de opdrachtgevers Waterschap Noorderzijlvest en zuivelbedrijf FrieslandCampina. De aanleg van de transportleidingen is in het najaar van 2024 afgerond.

Verbetering van waterkwaliteit en natuur

De aanleg van de persleidingen en de bouw van de nieuwe zuivering in Gaarkeuken zijn noodzakelijk voor de verbetering van de waterkwaliteit en flora en fauna in de omgeving. De huidige zuiveringen in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken zijn verouderd. Ze voldoen niet meer aan de eisen die worden gesteld aan gezuiverd water. Daarnaast is lozing van het gezuiverde water op het kwetsbare Dwarsdiep vanaf 2027 niet meer toegestaan. Een nieuwe centrale zuiveringsinstallatie in Gaarkeuken is daarom van groot belang om de waterkwaliteit en natuur te verbeteren.

Voordelen gestuurde boring

Bij de aanleg van de persleidingen past Strukton twee methodes toe. Zowel de traditionele manier waarbij een sleuf wordt gegraven om de leiding in te plaatsen alsook de aanleg via gestuurde boring. Bij een gestuurde boring wordt een deel van de nieuwe persleiding onder de grond doorgetrokken. Een groot voordeel van deze methode is het vermijden van bovengrondse obstakels zoals het kruisen van de A7. Ook wordt op deze manier een ontgraving in kwetsbare gebieden vermeden. Daarnaast wordt de overlast voor de omgeving behoorlijk beperkt.

Fotografie: Waterschap Noorderzijlvest

Nieuwe schadeafhandeling doet recht aan belangen van grondeigenaren

Voorafgaand aan de uitvoering van het project is een schadeprotocol opgezet in nauwe samenwerking met betrokken grondeigenaren en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) die recht doet aan de belangen van de betrokken grondeigenaren. In het geval van een meningsverschil heeft het waterschap de verantwoordelijkheid om zijn gelijk te bewijzen. Vroeger lag die verantwoordelijkheid bij de grondeigenaren.

Project RWZI Westerkwartier

De aanleg van de persleidingen voor het transport van afvalwater maakt net als de bouw van de nieuwe rioolwaterzuivering in Gaarkeuken onderdeel uit van het totale project RWZI Westerkwartier. De oude rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn zijn sterk verouderd. Ze voldoen niet meer aan de eisen die gesteld worden aan gezuiverd water. De zuiveringen in Marum en Zuidhorn komen te vervallen. Om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe zuivering te transporteren, is de aanleg van de nieuwe persleiding noodzakelijk. Het totale project wordt in 2025 opgeleverd. Actuele projectinformatie is te vinden op de Strukton Bouwapp en op de website rwziwesterkwartier.noorderzijlvest.nl

Download de Strukton BouwApp

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom dit project en de actuele werkzaamheden? Download de Strukton BouwApp via de onderstaande QR-code.

Ga naar ‘Ontdek’
Zoek en selecteer in de BouwApp de projectnaam ‘Bouw persleidingen en rioolgemalen Westerkwartier ’
Selecteer ‘Toevoegen aan favorieten’.
Je ontvangt dan alle informatie over dit project.