Bekijk alle artikelen

Wereldprimeur: Minder impact op het milieu door validatie van nieuwe asfaltmengsels

Op maandag 2 oktober heeft ART (Asfaltproducties Amsterdam, Rotterdam en Tiel) vol trots bij de Asfalt Productie Amsterdam (APA) het AsfaltKwaliteitsLoket Certificaat ontvangen voor het afronden van een groepsvalidatietraject van duurzame asfaltmengsels met 65% recycling voor alle deklagen. ART is hiermee inclusief de aandeelhouders Ballast Nedam, Boskalis Nederland, Strukton en Van Gelder, de eerste wereldwijd die via deze groepsvalidatie-aanpak, de mengsels gevalideerd hebben en de deklaagmengsels structureel mogen toepassen.

Het certificaat werd uitgereikt door Pieter Litjens, directeur van Kennisplatform CROW. Met dit certificaat toont ART aan dat de groepsgevalideerde deklaag-asfaltmengels met een percentage recycling tot en met 65% minimaal gelijkwaardig of beter presteren ten opzichte van referentie mengsels met primaire grondstoffen. Dit is mogelijk gemaakt door de toepassing van een hoogwaardig gerecycled asfaltgranulaat van de ARB (Asfalt Recycling Bedrijf). Hier wordt door systematische bewerking en kwaliteitscontrole, het asfaltgranulaat weer hoogwaardig als gecertificeerde bouwstof geleverd voor nieuw asfalt.

Circulariteit en milieu-impact

Deze mengsels mogen worden geproduceerd en geleverd door de drie asfaltcentrales van de ART. Dit is een grote stap voorwaarts in de circulariteit van asfaltdeklagen. Het hoge percentage recycling zorgt voor 40% lagere uitstoot van CO2 heeft daarmee een grote positieve impact op het milieu.

Overal toepasbaar

Extra bijzonder aan dit validatietraject is dat het een groepsvalidatie betreft. Dit betekent dat voor verschillende asfalt mengseltypen voor deklagen (zoals AC-Surf, SMA, DGD, (D)ZOAB) tot maximaal 65% recycling de gelijkwaardigheid is aangetoond ten opzichte van de voorgeschreven referentie mengsels met primaire grondstoffen uit de RAW-bepalingen. Afhankelijk van het beschikbare hoogwaardige ARB asfaltgranulaat geldt de validatie ook voor mengsels onder de 65% hergebruik percentage. Hiermee is dus structureel een hele groep aan asfaltmengsels gevalideerd en kunnen we deze mengsels overal toepassen. Deze deklaagmengsels produceert en levert de ART zowel voor de gemeentelijke en provinciale wegen als voor Rijkswegen.

Onderzoek en continu verbeteren

De groepsvalidatie is op TRL (Technology Readiness Level) niveau 7 gevalideerd. Specifiek voor toepassing in rijkswegen hebben we ook onlangs een DZOAB-60%PR mengsel op TRL-9 gevalideerd bij RWS. ART en de aandeelhouders beschikken over splinternieuwe en moderne laboratoria. Hier vinden de standaard en geavanceerde onderzoeken plaats naar de samenstelling en kwaliteit van bestaande en innovatieve materialen voor asfaltverhardingen. Gezamenlijk wordt er continu geïnvesteerd in kennis en innovatie om de asfaltsector te verduurzamen en houden we Nederland bereikbaar.