Bekijk alle artikelen

Werkzaamheden herinrichting N270 Deurne-Limburgse grens van start

Strukton is opnieuw gestart met werkzaamheden aan de N270 tussen Deurne en de Limburgse grens in opdracht van provincie Noord-Brabant. De provincie, Strukton en gemeente Deurne voeren de herinrichting uit voor betere verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg. Over een traject van vijf kilometer krijgt de weg onder andere drie nieuwe kruispunten met verkeerslichten, worden er parallelwegen aangelegd en geluidsschermen geplaatst.

In de week van 21 augustus zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de aanleg van de parallelwegen en het geluidscherm. Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor omwonenden en bedrijven worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Als eerst wordt de zuidkant van de N270 aangepakt met graafwerkzaamheden aan de watergangen en aan de ondergrond van de nieuwe parallelweg. Fietsers kunnen tijdens deze werkzaamheden het fietspad aan de noordkant van de N270 in twee richtingen gebruiken, terwijl het fietspad aan de zuidkant is afgesloten. Tijdens de werkzaamheden geldt over het hele traject een maximumsnelheid van 50 km/u.

Werkzaamheden

De herinrichting van de N270 vindt plaats tussen km 25.3 en 30.0. Er worden drie kruispunten aangelegd met verkeerslichten ter hoogte van de Oude Graaf/Riet, Nachtegaalweg en bij de Limburgse grens. Er komen parallelwegen, zodat opritten van huizen, bedrijven en boerderijen niet meer direct op de hoofdrijbaan uitkomen. Er worden ook geluidsschermen geplaatst. Fietspaden en -voorzieningen worden verbeterd. Zes beter toegankelijke bushaltes worden aangelegd. In het werk wordt onderhoud aan de hoofdrijbaan meegenomen en openbare verlichting en wegwijzers worden vernieuwd. Werkzaamheden aan de kruispunten waardoor de N270 tijdelijk afgesloten wordt, voert Strukton uit in weekenden. De eerste weekendafsluiting is begin november. Het werk aan de parallelwegen is doordeweeks. De verwachte heropening van de N270 is eind juni 2024.

Duurzaam bouwen

De infrastructuur van de toekomst gaat naast bereikbaarheid en mobiliteit ook over duurzaam bouwen. In de herinrichting van de N270 Deurne-Limburgse grens past Strukton gerecycled asfalt toe, bij transport worden hernieuwbare brandstoffen gebruikt en Strukton voert werkzaamheden uit met emissieloos en emissie-arm materieel, voornamelijk door elektrische voertuigen in te zetten. Ook is er in het project aandacht voor ecologie met onder andere de plaatsing van vleermuisschermen en faunapassages.

Meer informatie

Omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere weggebruikers kunnen de werkzaamheden volgen en vragen stellen via de Pylon app. In de omgeving worden ook bewonersbrieven verspreid en een informatieavond georganiseerd.

Kijk voor meer informatie op: http://www.brabant.nl/n270-deurne-grens of klik hieronder door naar de projectpagina over de herinrichting van de N270 Deurne-Limburgse grens op deze website

Lees meer over ons werk aan de N270 op de projectpagina

Project

Herinrichting N270 Deurne – Limburgse Grens

Lees meer
Lees meer over Herinrichting N270 Deurne – Limburgse Grens