Bekijk alle artikelen

Strukton en Croonwolter&dros - Mobilis bouwen voor TenneT het 380 kV hoogspanningsstation Tilburg

Strukton en Croonwolter&dros – Mobilis (SC&M) gaan het 380 kV hoogspanningsstation Tilburg bouwen voor TenneT. Vandaag, 23 mei, werd de handtekening onder de overeenkomst gezet. Strukton zal de locatie waar het hoogspanningsstation komt te liggen bouwrijp maken en de waterberging verplaatsen. SC&M bouwt het hoogspanningsstation. De planning is om het hoogspanningsstation in 2026 in gebruik te nemen.

Marc Lentjes, projectdirecteur bij TenneT: “Dit is een belangrijk moment. De vraag naar en het aanbod van duurzame energie neemt toe. Er ontstaan hierdoor knelpunten in het landelijke en regionale elektriciteitsnetwerk. Ook in Noord-Brabant. Met dit station sluiten we duurzaam opgewekte elektriciteit vanuit de Noordzee aan op het landelijke hoogspanningsnetwerk en voorkomen we urgente problemen in de elektriciteitsvoorziening van de regio Tilburg. Zo dragen we bij aan een meer duurzaam en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk. We zijn dan ook heel blij dat de bouwfase na jaren voorbereiding kan starten.”

Waterberging verplaatst voor hoogspanningsstation

Het hoogspanningsstation wordt ten noorden van de waterberging van Waterschap de Dommel gebouwd. Voor een deel komt het station op de huidige locatie van de waterberging te liggen. Deze berging voor gezuiverd water wordt daarom dit jaar gedeeltelijk verplaatst naar beide kanten van de N261, onder meer in de oude vloeivelden. De nieuwe waterberging zal drie à vier keer per jaar gevuld zijn. Het gezuiverde water stroomt daarna vanuit de berging naar de bestaande watergangen (sloten en riviertjes) aan de oostzijde.

Ton van Oosterhout, directeur bij Strukton: “Bij Strukton willen we bijdragen aan de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de infrastructuur. Meehelpen bouwen aan de energietransitie van Nederland vinden wij van groot belang. Wij zijn er trots op dat we samen met TenneT en de betrokken partners nu het 380 kV hoogspanningsstation in Tilburg gaan realiseren als onderdeel daarvan.”

Bouw van hoogspanningsstation start eind van het jaar

SC&M gaat het hoogspanningsstation bouwen en start eind van dit jaar. Het station bestaat uit betonfundaties, staalconstructies (ondersteuningen en bliksempieken) installaties en protalen. Verder veldhuisjes, een centraal dienstengebouw waarin zich alle techniek voor de aansturing van het station bevindt, voor onderhoudspersoneel en drie transformatoren. Deze worden geheel bouwkundig omsloten, zodat het geluid wordt tegengehouden.

Dit hoogspanningsstation wordt via een transformator aan het hoogspanningsstation aan de Kalverstraat in Tilburg-Noord gekoppeld. Dat gebeurt via een ondergrondse kabel. Zo komt er op het onderliggende 150 kV elektriciteitsnetwerk ruimte, waardoor urgente problemen in de energievoorziening kunnen worden voorkomen.

Jacco Groen, namens SC&M: “Wij streven naar een actieve bijdrage in de energietransitie en daarin is samenwerking van cruciaal belang. Samen met TenneT en de betrokken partners hebben wij het volste vertrouwen in een succesvolle realisatie van de 380 kV hoogspanningsstation in Tilburg.”

Meer nieuws

Artikel

Aanleg hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten

Lees meer
Lees meer over Aanleg hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten