Bekijk alle artikelen

Project Reconstructie N270 Deurne – Limburgse grens hervat

Begin mei is besloten dat het project Reconstructie N270 Deurne – Limburgse grens weer kan starten. Vanwege de stikstofproblematiek werd het in februari 2023 door Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant stilgelegd. In opdracht van de provincie heeft Strukton daarop onderzocht welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er geen toename van stikstofneerslag optreedt als gevolg van de werkzaamheden. Provincie Noord-Brabant heeft er bij de aanbesteding van dit project voor gekozen om het als een Best-Value project op de markt te zetten en hiermee de opdrachtnemer, Strukton in dit geval, zo veel mogelijk ruimte voor haar expertise te geven in het plan van aanpak. Strukton heeft bij de stikstofproblematiek haar expertise opnieuw ingezet en zo de provincie geholpen om de stikstofuitstoot en alternatieve uitvoeringsmethoden in kaart te brengen en aan de hand daarvan het project te kunnen hervatten.

De provincie gaat de N270 tussen Deurne en de grens met Limburg opnieuw inrichten met als doel om de veiligheid, doorstroming van verkeer en de leefbaarheid op en rond de weg te verbeteren. Het stikstofvraagstuk dat op dit moment in Nederland speelt, heeft ook gevolgen voor dit project. Kortgeleden zijn de regels voor vergunningen op gebied van natuurbescherming en stikstof namelijk veranderd. Kort samengevat: de aanlegfase van een project mag alleen doorgaan als die niet leidt tot extra stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden, in dit geval Deurnesche – en Mariapeel. De extra eis kwam op het moment dat Strukton als aannemer al enkele maanden met de uitvoering bezig was.

In opdracht van de provincie heeft Strukton daarop onderzocht welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er geen toename van stikstofneerslag optreedt als gevolg van de werkzaamheden. Dit is gelukt door een combinatie van een grote inzet van elektrische machines, schonere fossiele machines en intern salderen. Bij dit project was al duidelijk dat er door de reconstructie geen toename van verkeer en daarom ook geen extra stikstofneerslag door het gebruik van de weg zou optreden. De pauzering en de aangepaste fasering leiden tot een uitloop van de planning van 6 maanden. We verwachten eind juni 2024 de weg weer te heropenen. In het najaar van 2024 zullen we dan nog de bomen herplanten.

 

Hoe verder op hoofdlijnen?

Strukton pakt voor de zomervakantie de draad weer op met verlegging van kabels en leidingen, kappen van bomen, het opsporen van ongesprongen explosieven en het opbouwen van de laadinfrastructuur. Na de bouwvak tot eind 2023 wordt de zuidzijde van de weg aangepakt en worden 3 kruisingen met verkeerslichten aangelegd. In 2024 wordt de noordzijde aangepakt.

Meer nieuws

Artikel

Strukton realiseert transportleidingen voor Vitens

Lees meer
Lees meer over Strukton realiseert transportleidingen voor Vitens
Onze verhalen