Bekijk alle artikelen

Innovatieve en duurzame entreeweg Technology Base Enschede

Op vrijdag 1 juli is de nieuwe innovatieve en duurzame entreeweg van Technology Base officieel geopend door de voorzitter van het bestuur van Technology Base, wethouder Jeroen Diepemaat en Jan Schuring, directeur Technology Base. De duurzaam aangelegde weg is een passende entree naar het bedrijventerrein waar duurzaamheid bij de ontwikkeling centraal staat en naar Twente Airport, de kraamkamer en proeftuin voor verduurzaming van de luchtvaart.

De bestaande entreeweg was verouderd en moest vervangen worden. Met de komst van de automatische toegangscontrole sloot de entreeweg echter niet goed meer aan op de daadwerkelijke entree en is besloten de weg niet alleen te vernieuwen, maar ook te verplaatsen. Daarnaast is gekozen om een volledig apart fietspad aan te leggen om de veiligheid van de fietsers te vergroten.

Bij de uitvraag van de realisatie van de nieuwe entreeweg stond circulariteit, CO2-reductie en het besparen van fossiele grondstoffen centraal. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is een bouwteam gevormd, bestaande uit Technology Base, NTP en Strukton Civiel. In dit bouwteam is gezamenlijk gewerkt aan een duurzaam en innovatief ontwerp, waarbij de onderstaande innovaties zijn toegepast.

CO2 neutraal Grasfalt

Voor de deklaag van de entreeweg is een innovatief en duurzaam asfaltmengsel toegepast. Het betreft het innovatieve biobased asfaltmengsel Grasfalt, waarbij de lignine (bindmiddel) uit Olifantsgras wordt gehaald. Dit duurzame asfaltmengsel bespaart niet alleen op de fossiele grondstof aardolie, maar reduceert ook de CO2 in de atmosfeer door opgenomen CO2 langdurig vast te leggen in het asfalt.

Olifantsgras is een snelgroeiend gewas dat tijdens de groei CO2 uit de atmosfeer opneemt. Voor de teelt van dit gewas wordt geen (kunst)mest gebruikt, terwijl het jaarlijks geoogst kan worden. Eén hectare Olifantsgras neemt 4 keer meer CO2 op dan één hectare bomen.

Door de constructie van laagtemperatuur asfalt en asfalt met lignine uit Olifantsgras is er een duurzame en CO2 neutrale asfaltconstructie gerealiseerd. Tijdens de productie van dit asfaltmengsel is er minder aardgas nodig en dat levert een reductie van 20% op de CO2 uitstoot op.

Duurzame betonverharding fietspad

Ook voor het nieuwe fietspad is een duurzame oplossing gevonden met CompoCrete, een betonverharding voorzien van een kunststofcomposiet. Door het toepassen van een wapeningscomposiet in combinatie met beton, is het mogelijk de constructiedikte van het fietspad te reduceren.

Fietspaden worden traditioneel vaak uitgevoerd in een betondikte van 20 centimeter. Door toepassing van CompoCrete is dit gereduceerd tot een dikte van 14 centimeter. Hierdoor is voor het fietspad bij de entree van Technology Base 30% minder beton gebruikt, waardoor er ook minder transportbewegingen nodig waren voor het aanvoeren van betonmortel. Ook was er minder grondwerk nodig, aangezien de uitgraving voor de betonverharding minder diep is.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project lees het artikel op de website van Technology Base

Naar de website