Bekijk alle artikelen

Optimaliseren zonnefietspad Maartensdijk

Vorig jaar werd het zonnefietspad langs de N417 in Maartensdijk geopend. Dit pilotproject biedt ruimte voor de innovatie SolaRoad waarbij dubbel gebruik wordt gemaakt van de ruimte: zowel voor fietsen als voor het opwekken van duurzame energie. Na tussentijdse evaluatie blijkt optimalisatie nodig. Deze optimalisatie wordt vanaf begin mei 2022 uitgevoerd.

Het zonnefietspad in Maartensdijk wordt nauwkeurig gemonitord. Uit evaluatie vanuit Strukton blijkt dat de noordelijk helft productief is. Het zuidelijke deel levert helaas geen energie aan het energienet. Na onderzoek is de oorzaak gevonden. De oorzaak ligt in de productie; de zonnepanelen zijn onjuist aangesloten en moeten worden hersteld voor een optimaal rendement.

De SolaRoad-elementen die nu geen energie opwekken, worden gerepareerd en geoptimaliseerd. Dit gebeurt in de fabriek. In zeven uitwisselmomenten worden iedere keer acht elementen opgenomen en afgevoerd naar de fabriek voor reparatie. Tegelijkertijd worden acht gerepareerde elementen teruggeplaatst. Deze werkzaamheden starten in mei en nemen in totaal zeven avonden en nachten (van 20:00 tot 05:00 uur) in beslag met tussenpozen van drie weken waarin geen werkzaamheden op het fietspad plaatsvinden. Na deze optimalisatie wordt het project overgedragen aan de opdrachtgever, provincie Utrecht.

In 2040 wil de provincie Utrecht energieneutraal zijn. Het zonnefietspad langs de N417 in Maartensdijk is een proef die moet uitwijzen of deze vorm van energiewinning zich leent om in de toekomst vaker en op grotere trajecten toe te passen. Met deze reparatie en optimalisatieslag krijgen we een betere blik op de mogelijkheden voor de toekomst.

Meer weten over SolaRoad

Met SolaRoad krijgen wegen een dubbele functie: ze leveren mobiliteit én duurzame energie dankzij de zonnepanelen in het wegdek.

Meer informatie SolaRoad