Bekijk alle artikelen

Besturingspanelen definitieve situatie TenneT 110kV station Rijssen gereed

TenneT is als Transmission System Operator verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet in Nederland, een groot deel van Duitsland en het Nederlands deel van de Noordzee. Omdat een groot deel van het hoogspanningsnet dateert uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, is besloten om hiervoor een renovatieprogramma op te starten onder de naam Bay Replacement (veldvervanging).

Dit programma is gebaseerd op modulaire skids waarop alle hoogspanningscomponenten geplaatst kunnen worden, een modulair Centraal Diensten Gebouw en standaard kabelgootelementen en Stations Automatisering op basis van een leveranciersonafhankelijk IEC 61850. Hierdoor heeft TenneT altijd de keuze uit diverse merken, waardoor vendor lock-in voorkomen wordt. 

Tevens wordt gebruik gemaakt van monitoring van alle kritische componenten, zodat op afstand hun status uitgelezen kan worden en gebruik gemaakt kan worden van preventief onderhoud. Op deze manier is het minder vaak noodzakelijk om op het station zelf te komen, waardoor onnodige kilometers voorkomen worden.

Om van al deze innovatieve concepten te kunnen leren, heeft TenneT in 2019 een aanbesteding uitgeschreven voor 6 Proof Of Concept stations. Strukton heeft 4 van de 6 stations in opdracht gekregen, waar deze nieuwe technologieën kunnen worden toegepast. Het eerste station in deze reeks is 110kV station Rijssen. Hierna volgens nog Alphen, Raalte en Terwinselen.

Op maandag 6 september heeft een delegatie van TenneT Asset Management en Bay Replacement een bezoek gebracht aan de Strukton testlocatie in Oldenzaal. Doel was om het Strukton concept voor Stations Automatisering op basis van leveranciers onafhankelijk IEC 61850 te evalueren en te leren van de wederzijdse inzichten die tijdens de engineeringsfase van het project zijn opgedaan. 

Tijdens dit overleg zijn diverse ervaringen uitgewisseld om te komen tot een standaard concept voor de grote uitrol en bijbehorende testfase. Uiteraard werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kijkje te nemen bij de testopstelling van de panelen. Op de foto de besturings- en beveiligingspanelen voor de definitieve situatie van 110kV Proof Of Concept station Rijssen.