Bekijk alle artikelen

Bouwteam voor renovatie Oosterveld

De speeltuinvereniging in Oosterveld viert volgend jaar zomer haar vijftigjarige bestaan. Deze wijk in Farmsum, nabij Delfzijl, wordt grondig gerenoveerd. Gemeente Delfzijl koos voor samenwerking in bouwteam met projectmanager Rients Turkstra van Turkstra Advies, landschapsarchitect LAOS, Strukton Civiel en enkele bewoners. Het zorgt voor een soepel project met draagvlak van de bewoners.

Budget en architectonisch ontwerp lagen op tafel en samen werkten de partners het definitieve ontwerp uit. Strukton Civiel vaardigde de ontwerpleider van het eigen ingenieursbureau Unihorn en de hoofduitvoerder van de regio Noord & Oost af. Groot voordeel van een bouwteam is dat ontwerp en uitvoering vroeg samenkomen. Dit met ontwerpoptimalisaties en kostenramingen vanuit Strukton Civiel en overeenkomstig alle eisen en wensen van opdrachtgever en bewoners. De uitvoering levert hierdoor in prijs en risico’s geen verrassingen op.

Vakkundig ontwerp

Een gescheiden rioolsysteem voor vuil- en regenwater zal het gemengde stelsel vervangen. Strukton Civiel berekende op basis van verschillende variantstudies het optimale rioolplan, uitgaande van de zwaarst mogelijke buien in honderd jaar. Het risico op wateroverlast is hierdoor aanzienlijk kleiner.

 

In fases wordt het wegasfalt vervangen door zalmkleurige betonstraatstenen. De parkeerstroken krijgen beige stenen en de trottoirs grijze tegels, deels van hergebruikt beton. De wijk verrijkt met nieuwe speeltuinomheining, mooie verlichtingsarmaturen, bamboe straatnaamborden en extra parkeerplaatsen. Op nadrukkelijke verzoek van de bewoners komen er meer bomen en struiken. Ook de open betonverhardingen voor de losse parkeerplaatsen zorgen voor meer groen.

Aandacht voor omgeving

In het speeltuingebouw presenteerde het bouwteam de plannen aan de omgeving tijdens zes inloopavonden. Strukton Civiel maakte duidelijke 3D-visualisaties van ontwerp en fasering. Hoofduitvoerder Sven is tijdens de uitvoering hét gezicht en altijd bereikbaar voor informatie, ter aanvulling op de maandelijkse nieuwsbrieven. Groot voordeel is dat hij als lid van het bouwteam alle voorbereidingskennis heeft. Met een tijdelijke omleiding als laad- en losroute voorkomt de aannemer overlast van vrachtverkeer door de woonstraten in de wijk.

 

Gedragen aanpak

Belangrijk voor de gemeente is dat Oosterveld aan alle gestelde eisen voldoet en draagvlak heeft in de omgeving. Ook de bewoners zijn blij: ze krijgen een prachtige, veilige wijk waarop ze zelf invloed hebben gehad. In juni 2021 is de oplevering, ruim vóór alle feestelijkheden.

Benieuwd wat Strukton Civiel nog meer 'maakt'?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.