Bekijk alle artikelen

Veilige en overzichtelijke situatie na omvormen kruising N733

In de gemeente Enschede, tussen Oldenzaal en Lonneker, is de kruising ter hoogte van de Oude Deventerweg en Landweerweg op de N733 nu nog erg druk en onoverzichtelijk. Daar komt verandering in met het omvormen van de kruising naar een rotonde met vrij liggende fietspaden. Ten opzichte van de huidige situatie wordt de rotonde zo’n 60 meter richting het noorden gerealiseerd.

Gewapend betonrotonde Ruim baan voor bosmuis en kamsalamander

Werkzaamheden

Om tot een veilige en overzichtelijke situatie te komen, worden de Oude Deventerweg en Landweerweg verlegd. De nieuwe rotonde bestaat straks, naar wens van de provincie Overijssel, uit gewapend beton.

Een gewapend beton rotonde heeft als voordeel dat er minder voegen worden gebruikt, waardoor er minder onderhoud nodig is.

Daarnaast is een gewapend beton rotonde zeer goed bestand tegen hoge verkeersintensiteiten en zwaar verkeer en heeft het een lange levensduur.

Gewapend betonrotonde Ruim baan voor bosmuis en kamsalamander

Rekening houden met directe omgeving

Tijdens de werkzaamheden houden we veel rekening met de omgeving. Zo bevinden zich in dit gebied beschermde diersoorten zoals de grote bosmuis en de kamsalamander. Hiervoor zijn al stukken van het gebied afgezet en voorzien van natuurlijke materialen, zodat de dieren hier hun nieuwe habitat kunnen maken. Waar we ook rekening mee houden, zijn de archeologische en saneerwerkzaamheden die in dit gebied worden gedaan.

De oplevering van project ‘Rotonde N733 – Oude Deventerweg – Landweerweg’ staat voor medio december 2020 gepland. In dit project werken we bij Strukton Civiel nauw samen met Poppink, Kruse Sanering, Co Hartog Openbare verlichting en H&S transport.