Bekijk alle artikelen

Aan boord voor nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding

TenneT heeft de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland gegund aan een consortium van Mobilis bv en Strukton Civiel Projecten bv en aan BAM Infra bv. De beide partijen voeren ieder de helft van het werk uit.

Foto ondertekenmoment: v.l.n.r. Jaap Blokland ( Mobilis), Robert Ottelé (Strukton), Marjolein de Gorter-Manhoudt (TenneT), Vincent Hassfeld (TenneT), Lennard Heij (BAM), Pieter-Bas Annink (TenneT)

Het consortium Mobilis/Strukton Civiel verzorgt het oostelijke traject (van Willem-Annapolder tot Rilland) en BAM Infra verzorgt het westelijke traject (van Borssele tot aan Willem-Annapolder). De opdracht omvat het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de masten en het cultuurtechnisch herstel van gronden na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van de in totaal 48 kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Borssele en Rilland start na de zomer van 2020. De komende maanden gaan we in samenwerking met onze partners aan de slag met de detailplanning en de voorbereiding van het bouwproces.

De 380 kV-verbinding is van groot belang voor het elektriciteitstransport vanuit Borssele. De huidige verbinding is vol en onderhoud is niet mogelijk. Daarnaast zijn in Borssele de aansluitingen van de geplande windparken op zee te vinden. Daarom is het noodzakelijk de transportcapaciteit vanaf landstation Borssele naar het Nederlandse hoogspanningsnet te vergroten. Verder is de nieuwe hoogspanningsverbinding, inclusief een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland, een belangrijke schakel in de verbinding met België.

Het project combineert de nieuwe 380 kV verbinding met de bestaande verbindingen in de Zak van Zuid-Beveland en tussen Willem-Annapolder en Rilland. Hierdoor is 42 kilometer van de bestaande verbinding overbodig. Na realisatie van de nieuwe verbinding, wordt de overbodige verbinding afgebroken. Het gaat om 131 vakwerkmasten.

Wintrackmasten
De nieuwe hoogspanningsverbinding bestaat uit 107 wintrackmasten en twee vakwerkmasten. Deze twee komen langs het kanaal door Zuid-Beveland te staan, omdat daar vanwege doorgang van schepen een hogere mast moet komen. Dat kan niet met een wintrackmast. Op de meeste mastlocaties komen twee wintrackmasten naast elkaar te staan. Daaraan hangen de hoogspanningslijnen.

TenneT is als opdrachtgever niet onbekend voor het consortium Strukton Civiel – Mobilis. Momenteel verzorgt de combinatie naast dit project in Zeeland, ook de vervanging van de hoogspanningsverbinding in het traject van de Groningse hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten. Samen met Strukton Rail verzorgt Strukton Civiel ook diverse projecten voor TenneT.