Bekijk alle artikelen

Mooie opdracht van Twente Airport

Op Twente Airport zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van vijf extra vliegtuig opstel plaatsen (VOP), twee kleine en drie grote. Dit zijn parkeerplaatsen voor vliegtuigen die gebruikt zullen worden voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de vliegtuigen.

In het kader daarvan worden door SCN&O de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Ontwerpen van de platforms
  • Dimensioneren van de verharding en de afwatering
  • Grondwerk
  • Realiseren van wadi en overstort op riool
  • Aanbrengen fundering en verharding van betonplaten

 

Redenen waarom deze opdracht SCN&O is gegund:

  • SCN&O heeft alle benodigde kennis en expertise in eigen huis (voor D&C aanleg infra en met name ook beton)
  • SCN&O heeft ervaring met werken op luchthavens, ook op Twente Airport
  • Door SCN&O mee te nemen in de ontwikkeling van het ontwerp flexibel in planning. Twente Airport heeft zelf een aantal aspecten naar voren gehaald om de flexibiliteit maximaal te maken, zoals milieuonderzoek, explosieven vrijgave en bomen rooien. 

Dat er behoefte was aan VOP’s bleek uit een onderzoek dat vorig jaar door Twente Airport samen met vliegtuigbouwer Airbus is opgestart. Echter door de huidige situatie, coronacrisis, is de opstart in een stroomversnelling gekomen.

Als vliegtuigen stilstaan, moeten ze blijvend worden onderhouden. Gebeurt dat niet, dan zijn de toestellen niet luchtwaardig en verliezen ze hun waarde. Het onderhoud wordt niet door de Twente Airport maar Nederlandse onderhoudsbedrijven uitgevoerd.

Eind april zal het eerste vliegtuig naar Twente Airport komen. Een verdere planning is nog niet bekend en is afhankelijk van de markt. Ook het aantal vliegtuigen van nationale en internationale luchtvaart- en leasemaatschappijen dat naar Twente Airport komt is nog onbekend.

Hoelang de vliegtuigen blijven, is afhankelijk van de marktontwikkeling; wanneer de luchtvaart weer aantrekt en er weer gevlogen mag worden. Wel is de verwachting dat een deel van de vliegtuigen voor langere tijd aan de grond zal blijven staan.