Bekijk alle artikelen

Strukton/Mobilis leggen Eemshaven-Vierlaten 380 kv aan

TenneT heeft de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten gegund aan consortium Strukton/Mobilis. Het consortium voert het traject ten oosten van het Boterdiep uit; het traject van Bedum tot Eemshaven.

De opdracht omvat het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de masten en het cultuurtechnisch herstel van gronden na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding. De eerste werkzaamheden starten naar verwachting in maart 2020.

Eemshaven-Vierverlaten 380 kV

De 380 kV-verbinding is van groot belang voor het elektriciteitstransport vanaf energiehaven Eemshaven. In de Eemshaven staan meerdere energiecentrales en zijn aansluitingen aanwezig of gepland van zonne- en windparken, op land en op zee. Ook heeft TenneT hier hoogspanningsverbindingen met Noorwegen en Denemarken (in gebruik sinds augustus 2019) aangesloten. Deze voorzieningen en aanlandingspunten noodzaken tot het vergroten van de transportcapaciteit naar het Nederlandse hoogspanningsnet.

De aanleg van de 40 kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten (bij Westpoort Groningen) start in het voorjaar van 2020. Na ingebruikname (verwacht in 2023) vervangt de 380 kV-verbinding de bestaande 220 kV-verbinding op dit traject. Het combineren met een deel van de regionale 110 kV-verbinding tussen Winsum (vanaf Brillerij) en Vierverlaten maakt 10 kilometer van die verbinding overbodig. Totaal zal 50 kilometer bestaande hoogspanningsvering worden afgebroken, dat zijn 163 masten. TenneT is al begonnen met het uitbreiden van hoogspanningsstation Vierverlaten voor het 380 kV-transport.

Masten

De nieuwbouw wordt uitgevoerd met Wintrackmasten. Eerder paste TenneT deze mast, die bestaat uit 2 pylonen waarin de geleiders gemonteerd zijn, al toe bij:

  • de nieuwe 380 kV-verbinding in de Randstad (Beverwijk-Bleiswijk-Wateringen);
  • het Nederlandse deel van de grensoverschrijdende 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel;
  • en bij de aanleg van nieuwe 380 kV-verbinding in Zeeland (Rilland-Borssele)

Voor het eerst past TenneT in Groningen 4 circuits 380 kV-masten toe.