Bekijk alle artikelen

97% hergebruikte grondstoffen in alle asfaltlagen

De N737 is een belangrijke verkeersader in Overijssel.

De N737 een belangrijke verkeersader in de provincie Overijssel voor het woon- en werkverkeer in Twente. Aan de N737 vindt groot onderhoud plaats ter verbetering van de veiligheid van de weg. Daarnaast is bij de aanpak van deze weg de markt uitgedaagd om met innovatieve toepassingen te komen.

Door in het project N737 Innovatieroute de markt uit te dagen om innovaties toe te passen heeft de Provincie Overijssel Strukton Civiel Noord & Oost de kans geboden om zich te onderscheiden en innovaties werkelijkheid te laten worden. Op het gebied van circulariteit wordt Greenfalt, vrijwel 100% gerecycled asfalt, en Duurzaam Verbreden toegepast. Het MOTIS concept, met een dynamische kruising bij Frans op den Bult, zichtbaar veilig en een interactieve en connected passeerhaven, is een modulaire innovatie die inspeelt op de toekomst en de N737 veiliger wordt. Door gebruik te maken van sensoren, dynamische informatiepanelen, een app en data analyse wordt het fundament gelegd voor de toekomstige communicatie tussen de infrastructuur en haar gebruikers.

In deze fase van het project, voor de zomervakantie, draait het om de toepassing van Greenfalt, gerecycled asfalt.

Wij laten zien dat er een duurzame bijdrage wordt geleverd aan de positie van Overijssel.

Provincie Overijssel

Greenfalt

Voor het oog is het zwart asfalt, en tegelijkertijd is het groen. Greenfalt, ook wel ons ‘groene’ asfalt is een combinatie van hergebruikt asfalt en gerecycled ballastmateriaal van onderlaag tot deklaag. Door te recyclen gebruiken we aanzienlijk minder natuurlijke grondstoffen en zorgen we ook nog eens voor CO2-reductie. Greenfalt bestaat uit ca. 50% asfaltgranulaat, ca. 47% spoorballastgrind/zand en ca. 3% biobased toevoegingen en bitumen. De resultaten van dit innovatieve, duurzame product tonen aan dat de kwaliteit, geluidsreductie en stroefheid van de deklagen voldoen aan de kwaliteitsnormen. En, heel belangrijk: weggebruikers en omwonenden gaan genieten van de voordelen van een stil, veilig en comfortabel wegdek.

Vervolg na de zomervakantie

Met een tussenpauze van drie weken gaan we na de zomervakantie, rond 19 augustus, starten met de volgende fase. In deze fase wordt de duurzame verbreding van de weg toegepast én komt er een slimme kruising bij Frans op den Bult. Deze slimme kruising brengt onder andere voordelen in de spitsuren. Hoe dit werkt, daarover binnenkort meer.

De visie van Strukton

Kernpunt van de strategie van Strukton is een transitie van een traditioneel aannemersbedrijf naar een technologiebedrijf. Het bedrijfsonderdeel Strukton Civiel en haar deelbedrijf Strukton Civiel Noord & Oost hebben deze strategie vertaalt naar de markt voor infrastructuur. Strukton Civiel heeft een landelijk innovatieprogramma dat bijdraagt aan het ontwikkelen van nieuwe technologie en om toekomstgericht vorm te geven aan de strategie. Ons innovatieprogramma draait om drie pijlers: Big Data, Mobiliteitsconcepten en Circulariteit. Deze pijlers zijn onderdeel van onze visie op de toekomst binnen de infrastructuur. De N737 Innovatieroute biedt Strukton Civiel en haar partners de springplank om deze innovaties gereed te maken voor de volgende stap; landelijke toepassing.

De visie van provincie Overijssel: de businesscases als katalysator

De provincie Overijssel is in de aanbesteding van de N737 Innovatieroute verder gegaan dan alleen groot onderhoud aan de N737. De provincie Overijssel vervult in deze haar rol als Launching costumer voor de regio Twente. De provincie Overijssel heeft in dit traject aannemers de kans geboden om zich van een onderscheidende kant te laten zien. De provincie laat hiermee zien dat er een duurzame bijdrage wordt geleverd aan de positie van Overijssel en er ontstaat spin-off vanuit de regio Twente.