Bekijk alle artikelen

Nieuwe naam, dezelfde gezichten

Logo’s zijn aangepast, vlaggen en kleding zijn vervangen en het materieel heeft in rap tempo een andere kleur gekregen. We zijn één Strukton Civiel. Vier regiobedrijven binnen Strukton Civiel hebben een nieuwe naam. Een nieuwe naam, dezelfde gezichten, want onze regionale teams veranderen niet. We hebben onze krachten gebundeld voor de infrastructuur van de toekomst. Veilig, comfortabel, innovatief en duurzaam.

Samen sterk

Met één naam onderstrepen we de ontwikkeling naar een volledig geïntegreerde organisatie. Dat is ook nodig, want de vraagstukken van onze klanten zijn vaak te groot en te complex voor een van de bedrijfsonderdelen. Als één Strukton Civiel benutten we alle expertise van onze regiobedrijven, het landelijke Strukton Civiel Projecten en de specialistische bedrijven. Tegelijkertijd blijven onze regionale teams met hun lokale betrokkenheid intact. Samen met deskundige partners bedenken we de beste innovatieve, technologische en circulaire oplossingen in aansluiting op de klantvraag. Leefbare infrastructuur is het gezamenlijke doel, landelijk en regionaal, en dat levert prachtige resultaten op.

Afgelopen jaar hebben we drie verhalen verteld waarin we de kracht van de naamsverandering uitleggen. Wellicht heeft u de verhalen gemist kijk dan alsnog op www.samenstruktonciviel.nl

Nieuw jaar, nieuwe naam

De regiobedrijven Reef Infra, Ooms Construction, Rasenberg Infra en Colijn Beton- en Waterbouw heten nu Strukton Civiel Noord & Oost, West en Zuid. Een nieuwe naam met dezelfde contactpersonen, ook op alle lopende projecten. Dankzij de integratie bieden wij de innovatieve kracht en het sterke projectmanagement van onze hele organisatie. We zijn nu één Strukton Civiel en samen staan we nog sterker voor onze klanten klaar.

De regiobedrijven Reef Infra, Ooms Construction, Rasenberg Infra en Colijn Beton- en Waterbouw heten nu Strukton Civiel Noord & Oost, West en Zuid. Een nieuwe naam met dezelfde contactpersonen, ook op alle lopende projecten. Dankzij de integratie bieden wij de innovatieve kracht en het sterke projectmanagement van onze hele organisatie. We zijn nu één Strukton Civiel en samen staan we nog sterker voor onze klanten klaar.