Bekijk alle artikelen

Cementloze rotonde

De N737 Deurningen – Enschede is de eerste provinciale weg in Europa met een geopolymeer rotonde waarbij cement volledig wordt vervangen. De provincie Overijssel, Strukton Civiel, Rokramix en Sqape hebben hiermee een Europese primeur.

Duurzaam
De provincie Overijssel, Strukton Civiel en Rokramix hebben de
handen ineen geslagen om te onderzoeken of een duurzame rotonde haalbaar is. Op
het eerste gezicht lijkt deze rotonde niet anders dan een andere betonrotonde.
Toch is het proces, de verwerking en het product bijzonder innovatief en niet
eerder vertoond in Europa. Ook dit materiaal is met bestaande middelen
aangelegd en vergt eveneens precisie en nauwkeurigheid van onze vakmensen. Zij
brengen ook dit product op traditionele ambachtswijze aan.

Bij de productie van cement komt relatief veel
C02 vrij. Door niet te kiezen voor cement hebben we niet alleen een duurzame
oplossing, het is tevens de eerste keer in Europa dat op deze wijze een rotonde wordt aangelegd op basis van geopolymeren. Met deze
toepassing is bewust gekozen voor een duurzame oplossing. Minder scheurvorming,
een hoge mate van zuurbestendigheid en een goede hechting van de wapening zijn
bijkomende voordelen. Dit project gaat de ontwikkelaar van deze toepassing ook
meer inzicht geven in duurzame toepassingen van beton in de uitvoering van
betonwegenverhardingen, constructieve betonbouw (woningbouw, tunnels.. etc),
prefab onderdelen en nieuwe toepassingsgebieden. Dit proefproject zal worden
gemonitord.

Uitvoering
Een aantal weken geleden is er een proefvak aangelegd. Aan
de hand van dit proefvak zijn testen uitgevoerd ten behoeve van de technische
haalbaarheid en verwerkbaarheid en is hiermee goedkeuring gegeven voor de
uitvoering van de toepassing op de rotonde in de N737. De uitvoering is gestart
op 13 oktober en vindt plaats t/m eind 2017. Begin december wordt de rotonde
geopend en aangesloten op de N737. De weggebruikers ondervinden geen hinder, de
rotonde wordt naast de huidige route gebouwd.