Bekijk alle artikelen

Eén CO2-Bewust certificaat voor heel Strukton

Begin juni van dit jaar ontving Strukton het nieuwe CO2-Bewust certificaat van de certificerende instelling DNV GL.

Net als voorgaande jaren is Strukton gecertificeerd op het hoogste niveau: trede 5. Nieuw is dat de verschillende Struktonbedrijven (Strukton Civiel, Strukton Worksphere, Strukton Integrale Projecten en Strukton Rail) voor hun activiteiten in Nederland onder één certificaat vallen. Voorheen had Strukton Rail een apart certificaat. Het afgelopen jaar realiseerde Strukton een reductie van de CO2-uitstoot: in 2015 bedroeg de CO2-uitstoot voor geheel Strukton nog 48.340 ton, in 2016 was dit 47.393 ton. Dat betekent een afname met ca. 1.000 ton.

Reductiedoelstelling
De langetermijndoelstelling van Strukton is om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op 1 januari 2020 een CO2-uitstootreductie van 15% te realiseren ten opzichte van 2009, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten. Dit vertaalt Strukton naar de ambitie om de CO2-uitstoot jaarlijks met 2% te reduceren.

Resultaten
De daling in 2016 bedroeg 3%. Diverse maatregelen hebben hiertoe geleid. Onder meer neemt Strukton sinds 2015 alleen nog maar groene stroom af. In een van de asfaltcentrales heeft Strukton bijvoorbeeld een trommel vervangen, wat tot een energiebezuiniging heeft geleid. In 2017 zal Strukton in de asfaltcentrales meer maatregelen nemen, waaronder het aanleggen van een biomassa-installatie. Daarnaast is het verbruik van het materieel afgenomen: deels wordt dit veroorzaakt door de fase waarin een diverse grote projecten verkeren (minder grondwerk) en deels is dit het gevolg van de activiteiten die Strukton ontplooit op het vlak van het Nieuwe Draaien. Zo zijn begin dit jaar een aantal machinisten getraind.

Een uitdaging is dat medewerkers gemiddeld meer kilometers gaan rijden als gevolg van een veranderende bedrijfsstrategie. Dit leidt tot een hogere CO2-uitstoot van de mobiliteit. In 2017 zal worden onderzocht welke andere maatregelen kunnen worden getroffen om dit te compenseren.