Bekijk alle artikelen

Verdygo en Strukton International gaan een langdurige samenwerking aan

Strukton International BV en Verdygo BV werken samen aan de vermarkting van de ontwerp- en bouwtechniek Verdygo, en voeren samen projecten uit. Op 22 augustus 2017 hebben Guus Pelzer, directeur bij Verdygo BV, en Bert Hoekstra, Managing Director bij Strukton International BV, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarmee de intentieovereenkomst van 26 april 2016 werd omgezet in een strategische samenwerking voor de lange termijn.

Het principe achter de ontwerp- en bouwtechniek Verdygo is rioolwaterzuivering op maat tegen de laagst mogelijke kosten voor de gemeenschap. Dankzij de flexibiliteit van een Verdygo-rioolwaterzuiveringsinstallatie kan eenvoudig worden ingespeeld op technologische, demografische of klimaatveranderingen. Verdygo is een bovengronds, modulair en duurzaam systeem, dat goedkoper kan worden geproduceerd dan traditionele installaties. Het systeem kan afhankelijk van de marktvraag worden op- of afgeschaald en indien nodig zelfs worden verplaatst, bijvoorbeeld naar een locatie dichter bij de klant. Innovaties kunnen gemakkelijk worden doorgevoerd door simpelweg een module toe te voegen. Hierdoor kan snel worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de zuiveringstechnologie, zoals fosfaatterugwinning, slibbehandeling of het verwijderen van medicijnen uit afvalwater. Een Verdygo vereist een relatief korte voorbereidings- en implementatieperiode en is gemiddeld 20% goedkoper dan een installatie die op traditionele wijze is gebouwd.

De twee partijen werken samen op het gebied van de vermarkting en bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarbij het modulaire Verdygo-concept wordt ingezet in het Midden-Oosten, delen van Europa (met name de Scandinavische landen) en Aruba.

“We maken gebruik van elkaars specifieke kennis, expertise en ervaring in projecten waar Verdygo een goede keus zou zijn. Verdygo BV geeft advies over de toepasbaarheid en system engineering, en biedt daarnaast training en advies op het gebied van het onderhoud en de opstart van installaties. We kunnen het systeem ook voor klanten beheren vanuit een centrale regelkamer. Strukton zorgt voor technische haalbaarheidsanalyses, engineering, projectmanagement en bouw- en financieringsconstructies. De Raad van Commissarissen ondersteunt samenwerking met dergelijke internationaal goed bekendstaande ondernemingen, omdat dit goede reclame is voor de expertise die Nederland heeft op het gebied van waterbeheer.”
Michel Bouts, lid van de Raad van Commissarissen van Verdygo BV

Het Midden-Oosten heeft te kampen met extreme watertekorten vanwege een combinatie van beperkte waterbronnen, een waterintensieve olie- en gaswinningsindustrie en een snelle bevolkingsgroei. Waterwinning uit zeewater wordt gekenmerkt door een versterkte verzilting van zeewater, vanwege de lozing van restproducten. Lokaal leidt dit tot uitsterving van zeeflora en -fauna.

Daarnaast is er een groeiende behoefte aan drinkwater, als gevolg van de uitbreiding en nieuwbouw van stedelijke gebieden. En ook voor de groenvoorzieningen in deze steden is water nodig. Deze toenemende vraag naar water gaat gepaard met een verhoogde aandacht voor duurzaamheid en goedkopere en flexibele bouwtechnieken. Hiervoor biedt het Verdygo-concept een pragmatische en voordelige oplossing.

Strukton voert al langer projecten uit in het Midden-Oosten en is zich bewust van de toegevoegde waarde die het Verdygo-concept biedt. Dit heeft geleid tot de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst vandaag.

“Dankzij onze kennis van en jarenlange ervaring in het Midden-Oosten, gecombineerd met een Nederlandse innovatie zoals Verdygo, ontstaan volop nieuwe kansen op het gebied van duurzaamheid. Door onze krachten te bundelen, kunnen we perfect inspelen op de behoeften van de regio.”
Bert Hoekstra, Managing Director bij Strukton

Het moederbedrijf van Verdygo BV, Waterschapsbedrijf Limburg, is launching customer van het Verdygo-concept. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Roermond is de complete aanvoerinstallatie bestaande uit opvoergemaal en vuilroosters vervangen. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld is de biologische zuivering inclusief slibindikking vervangen. Deze twee projecten vormen samen een blauwdruk van een complete zuivering volgens het Verdygo-concept.