Energienetwerken

Klaar voor de toekomst. Met onze kennis en ervaring helpen wij de energietransitie te versnellen.

Het elektriciteitsnet wordt steeds belangrijker. Enerzijds groeit het aanbod vanuit duurzame bronnen als windmolens en zonnepanelen. Dit aanbod komt ook steeds vaker decentraal, vanuit lokale energiecoöperaties. Anderzijds stijgt de vraag door het toenemende elektrische vervoer, het aardgasvrij maken van woningen en het grote aantal datacenters. Smart grids en microgrids zorgen ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en dat het energienet efficiënter wordt benut. Strukton Civiel heeft de kennis en ervaring om de energietransitie met innovatieve technologieën te helpen realiseren. Bijvoorbeeld met aanleg en onderhoud van energienetwerken.

Hoogspanningsmasten

Netbeheerder TenneT breidt de capaciteit van het elektriciteitsnet flink uit met nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen. Enorme funderingsconstructies zijn nodig om de wintrackmasten te ondersteunen. Strukton Civiel/Mobilis en Terracon/Voorbij Funderingstechniek werken nauw samen om deze constructies op percelen in Zeeland en Groningen te realiseren.

Quote icon Strukton Civiel helpt met innovatieve technologieën de energietransitie te versnellen Quote icon

Energienetwerken: schakelstations

De komende tien jaar vervangt TenneT ruim honderd 110/150 kV schakelstations die het einde van hun levensduur naderen. TenneT voert de vernieuwing stapsgewijs uit. Strukton gaat samen met de netbeheerder de uitdaging aan om de stations klaar te maken voor de toekomst. Het vervangen en opwaarderen van zo’n groot aantal lukt echter alleen als we innoveren. Daarom hebben we een innovatief vervangingsconcept ontwikkeld.

Energienetwerken: datacenters

Een datacenter in een hoogbeveiligd pand zorgt ervoor dat de servers met digitale applicaties altijd blijven draaien. Dat vraagt om vakmanschap van betrokken partners, die praktisch moeten meedenken en snel moeten kunnen inspelen op onverwachte situaties in deze complexe omgeving.

Kom in contact met ons en praat verder over energienetwerken.

Djim Witjes

Manager bedrijfsbureau


+31 (0)6 11 86 44 03

De mooiste projecten in energienetwerken

Project

Bundeling van vakmanschap en capaciteit

Lees meer
Lees meer over Bundeling van vakmanschap en capaciteit

Project

Een veiligere en snellere ombouw van hoogspanningsstations door een modulair concept

Lees meer
Lees meer over Een veiligere en snellere ombouw van hoogspanningsstations door een modulair concept

Artikel

110-150 kV-hoogspanningsstations vernieuwen

Lees meer
Lees meer over 110-150 kV-hoogspanningsstations vernieuwen

Artikel

Aanleg hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten

Lees meer
Lees meer over Aanleg hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten

Artikel

Strukton Civiel en Mobilis aan boord voor nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding

Lees meer
Lees meer over Strukton Civiel en Mobilis aan boord voor nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding

Artikel

Technisch maatwerk voor mastfundaties TenneT 380kV hoogspanningsverbinding

Lees meer
Lees meer over Technisch maatwerk voor mastfundaties TenneT 380kV hoogspanningsverbinding