Duurzaam bouwen

Strukton Civiel bouwt met partners aan veilige, comfortabele en duurzame infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.

Samen bouwen aan een duurzame infrastructuur

De infrastructuur van de toekomst gaat niet alleen over bereikbaarheid en mobiliteit. Het gaat ook over leefbaarheid voor huidige en toekomstige generaties. Duurzame infrastructuur gaat bijvoorbeeld over circulair asfalt en slimme verkeerssystemen.

Duurzaam bouwen dus. Maar wat is duurzame bouw eigenlijk? Denk aan zo min mogelijk gebruik van primaire grondstoffen en zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Daarom ontwikkelen we duurzaam beton en duurzaam asfalt. Duurzaam bouwen heeft ook betrekking op het verlengen van levensduur waardoor we sloop en nieuwbouw beperken, en het minimaliseren van afval en uitstoot. We zijn dan ook voortdurend bezig met innovatieve en circulaire oplossingen.

Ons mvo-beleid: onze koers

Wij nemen onze verantwoordelijkheid door te bouwen voor morgen. Sterker nog: als duurzaam bouwbedrijf willen in 2025 tot de beste performers in Nederland behoren als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dit betekent dat we stevig inzetten op klimaatneutraal, circulair en inclusief ondernemen.

Waarom mvo? Wij beseffen dat de infrabouw aanzienlijke impact heeft op de leefomgeving. Die impact willen wij verkleinen en dat stimuleert ons om te verduurzamen. Duurzaam bouwen lukt alleen met een doelgericht mvo-beleid en de inzet van al onze medewerkers. We stellen concrete doelen met meetbare prestaties.

Strukton heeft een sturend mvo-beleid met de pijlers People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace. Deze hebben wij geïntegreerd met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties waarmee wij het verschil kunnen maken. Samen vormen ze onze koers.

De weg die energie opewekt: Solaroad.

Bouwen met duurzaam asfalt en duurzaam beton

Wij geloven sterk in samenwerking. Vaak zijn we initiatiefnemer of deelnemer om baanbrekende innovaties op het gebied van duurzaam bouwen te ontwikkelen.

Mooie voorbeelden zijn de eerste kunstgrasrecyclingfabriek in Nederland en de SolaRoad  met energie opwekkend wegdek. Of de unieke mobiele betonrecyclingfabriek Circuton  vanuit de samenwerking C2CA-Technology met TU Delft. We ontwikkelen met partners circulaire producten, zoals asfalt met een deklaag die voor 65% uit gerecyclede ZOAB bestaat en op een 30 graden lagere temperatuur wordt geproduceerd of Greenfalt, asfalt met bijna 100% gerecycled materiaal. Of de duurzame Green Silence Wall met Miscanthusbeton en de ontwikkeling van circulaire viaducten.

Allemaal toepassingen van duurzaam beton en duurzaam asfalt die zich in de praktijk al hebben bewezen. Als duurzaam bouwbedrijf blijven we samen met onze ketenpartners duurzame bouwmaterialen en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Onze mvo-doelstellingen om duurzaam te bouwen

We willen verantwoord bouwen aan toekomstbestendige steden en infrastructuur. Strukton Civiel heeft concrete doelen vastgesteld, gebaseerd op de pijlers van het Strukton mvo-beleid en gekoppeld aan enkele duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: SDG 8, 9, 12, 13, 15 en 17. Zo dragen wij met een duidelijke focus bij aan een betere wereld.

Emissieloze bouwplaats

We hebben een duidelijk doel met een concreet project: emissieloze bouwplaatsen in 2025 om de CO2-uitstoot van onze activiteiten terug te dringen.

Om dit te bereiken, stappen we over op elektrisch klein materieel en een duurzamere (bio)brandstof voor groot materieel. We denken ook aan bouwhubs om materiaalstromen voor verschillende projecten te combineren. Verder gaan we groene generatoren inzetten en zelf energie opwekken met zonnepanelen op bouwketen voor de stroombehoefte op de bouwplaats.

Rijkswaterstaat heeft met het transitiepad ‘Zero emissie Bouwplaats & Bouwlogistiek’ hetzelfde doel voor ogen. Wij nemen actief deel aan dit initiatief om samen met de hele keten de bouwplaatsen sneller en beter te verduurzamen.

FAQ

  • Wat is duurzaam bouwen?

    Bouwen heeft impact op de leefomgeving. Denk aan het effect van een nieuwe weg op de natuur, aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen voor asfalt, beton, staal, grondwerk, aan de CO2-uitstoot bij het produceren van cement en staal. Door de sector te verduurzamen, wordt de impact op de omgeving kleiner.

  • Hoe kunnen we de impact van bouwen verkleinen?

    Door samen te werken met overheden, onderwijs, kennisinstellingen en andere ketenpartners, kunnen we slimme oplossingen bedenken die de impact van bouwen verkleinen. Bijvoorbeeld door van oud beton nieuw beton te maken. Of door oude deklagen van asfalt te verwerken in nieuwe asfaltdeklagen. Of door bestaande bruggen te versterken, zodat ze niet gesloopt en herbouwd hoeven te worden.

  • Wordt duurzaam bouwen al in de praktijk toegepast?

    Vele duurzame oplossingen hebben zich in de praktijk al bewezen. Zo recyclet onze kunstgrasrecyclingfabriek al vele oude kunstgrasvelden tot hoogwaardige nieuwe producten en passen we veelvuldig circulair asfalt toe. Ook versterken we bestaande bruggen met composietpanelen en zetten we geluidschermen neer van duurzaam beton met Miscanthus – een gewas dat tijdens de groei veel CO2 opneemt.

Bekijk onze duurzame initiatieven

Pagina

Green Silence Wall

Lees meer
Lees meer over Green Silence Wall

Project

SUREbridge Hardenberg

Lees meer
Lees meer over SUREbridge Hardenberg

Artikel

Duurzame bovenleidingsportalen van circulair beton

Lees meer
Lees meer over Duurzame bovenleidingsportalen van circulair beton

Project

Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Lees meer
Lees meer over Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Project

Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk

Lees meer
Lees meer over Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk

Project

Privé: Geslaagde pilot Greenstream© filter Rotterdam-Botlek

Lees meer
Lees meer over Privé: Geslaagde pilot Greenstream© filter Rotterdam-Botlek

Artikel

97% hergebruikte grondstoffen in alle asfaltlagen

Lees meer
Lees meer over 97% hergebruikte grondstoffen in alle asfaltlagen

Artikel

Als kleine gemeente kun je ook grote stappen zetten in duurzaamheid

Lees meer
Lees meer over Als kleine gemeente kun je ook grote stappen zetten in duurzaamheid

Artikel

Circulaire oplossingen voor oude kunstwerken

Lees meer
Lees meer over Circulaire oplossingen voor oude kunstwerken

Artikel

Comfortabel en duurzaam zitten op de BioBased banken bij Schiphol

Lees meer
Lees meer over Comfortabel en duurzaam zitten op de BioBased banken bij Schiphol

Artikel

De bouwplaats wordt steeds groener

Lees meer
Lees meer over De bouwplaats wordt steeds groener

Artikel

De eerste 10 van 100 duurzame daden

Lees meer
Lees meer over De eerste 10 van 100 duurzame daden

Artikel

Deel 2 van 100 duurzame daden

Lees meer
Lees meer over Deel 2 van 100 duurzame daden

Artikel

Eén CO2-Bewust certificaat voor heel Strukton

Lees meer
Lees meer over Eén CO2-Bewust certificaat voor heel Strukton

Artikel

Langste zonnefietspad ter wereld geopend in Maartensdijk

Lees meer
Lees meer over Langste zonnefietspad ter wereld geopend in Maartensdijk

Artikel

Mobiele fabriek voor 100% circulair beton

Lees meer
Lees meer over Mobiele fabriek voor 100% circulair beton

Artikel

Nederland’s eerste energieneutrale station is een feit

Lees meer
Lees meer over Nederland’s eerste energieneutrale station is een feit

Artikel

Provincie Noord-Brabant geeft ruimte aan Greenfalt

Lees meer
Lees meer over Provincie Noord-Brabant geeft ruimte aan Greenfalt

Artikel

Rijkswaterstaat reikt prijs uit aan Strukton Civiel voor duurzaam asfalt

Lees meer
Lees meer over Rijkswaterstaat reikt prijs uit aan Strukton Civiel voor duurzaam asfalt

Artikel

Van 100 jaar bouwen naar duurzame infrabouwer

Lees meer
Lees meer over Van 100 jaar bouwen naar duurzame infrabouwer

Artikel

Wat veiligheid met duurzaamheid te maken heeft

Lees meer
Lees meer over Wat veiligheid met duurzaamheid te maken heeft